Trwa ładowanie...
d28ouvv
d28ouvv
espi

STAR FITNESS - Prognoza wyników finansowych na 2014 r. (30/2014) - EBI

STAR FITNESS - Prognoza wyników finansowych na 2014 r. (30/2014)
Share
d28ouvv

| | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | NEW CONNECT | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | Raport EBI nr | 30 | / | 2014 | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-11-17 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Prognoza wyników finansowych na 2014 r. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Star Fitness S.A. po analizie wyników finansowych osiągniętych przez Spółkę w bieżącym roku obrotowym oraz biorąc pod uwagę istotną sezonowość wyników finansowych występującą w IV kwartale podaje do publicznej wiadomości prognozę wyników finansowych na rok 2014. Prognoza wyników finansowych na 2014 r. przedstawia się następująco: ? Przychody netto ze sprzedaży: 16 792 279 zł ? Zysk operacyjny: 1 203 983 zł ? Amortyzacja: 416 758 zł Emitent sporządził prognozę w oparciu o bieżący portfel zamówień, którego realizacja przewidziana jest do końca roku 2014. Podczas sporządzania prognozy finansowej Emitent założył, iż w okresie prognozy warunki prowadzenia działalności gospodarczej nie ulegną istotnej zmianie, w tym w szczególności, że nie nastąpi pogorszenie sytuacji gospodarczej, prawnej, podatkowej oraz administracyjnej. Ocena realizacji prognozy wyników finansowych na 2014 r. będzie dokonywana przez Zarząd Spółki w raportach kwartalnych. Podstawa prawna: §3 ust. 1 załącznika nr 3 do Regulaminu
Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect" | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Załączniki | | | | | | | | | | |
| | Plik | Opis | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

(telefon) (fax)
(NIP) (REGON)
(pełna nazwa emitenta)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
(ulica) (numer)
(e-mail) (www)
(kod pocztowy) (miejscowość)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis Data
Sebastian Gazda Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d28ouvv

Podziel się opinią

Share
d28ouvv
d28ouvv