Trwa ładowanie...
d3zvh1h

Strategia Otmuchowa: Wzrost rentowności i eksportu, inwestycje na 40-60 mln zł

Warszawa, 31.03.2016 (ISBnews) - Zaktualizowana strategia ZPC Otmuchów zakłada - jako cel strategiczny - skokową poprawę rentowności poprzez: wzrost i dywersyfikację sprzedaży realizowanej do głównych klientów w obszarze private label i B2B, wzrost poziomu innowacyjności (m.in. dopasowanie do nowych trendów żywieniowych) oraz wzrost udziału eksportu w sprzedaży ogółem, podała spółka. W latach 2016-2017 Grupa planuje przeznaczyć na inwestycje kwotę 40-60 mln zł, przy równoczesnych dezinwestycjach wybranych aktywów wytwórczych.

Share
d3zvh1h

Ponadto spółka zamierza koncentrować się na trzech strategicznych grupach asortymentowych: produktach śniadaniowych, batonach i żelkach.

"Powyższe grupy asortymentowe charakteryzują się atrakcyjnymi perspektywami wzrostu szczególnie na rynkach eksportowych oraz przedstawiają potencjał oferowania produktów charakteryzujących się wyższym poziomem innowacyjności. Koncentracja zasobów Grupy na rozwoju działalności w obszarze powyższych grup asortymentowych stwarza okazję do osiągnięcia stabilnego wzrostu przychodów Grupy. Inwestycje ponoszone na grupy produktów śniadaniowych, batonów i żelek sprzyjać będą budowaniu trwałej wartości dla akcjonariuszy" - czytamy w komunikacie.

W celu koncentracji działalności zarząd podejmie działania optymalizacyjne w zakresie posiadanych aktywów produkcyjnych. W konsekwencji powyższego, w obrębie Grupy, możliwe będzie przeprowadzenie szeregu działań obejmujących dezinwestycje wybranych aktywów wytwórczych, co pozwoli skoncentrować posiadane zasoby na najbardziej perspektywicznych obszarach oraz uwolni środki finansowe na dalsze inwestycje w strategiczne grupy asortymentowe. Ostateczny zakres, skala oraz rodzaj dezinwestycji zależał będzie od czynników rynkowych w szczególności potencjalnego popytu na aktywa oraz możliwości uzyskania satysfakcjonujących cen za aktywa objęte procesem optymalizacji ich zarządzania, podano również.

d3zvh1h

Zarząd zamierza również zwiększyć rentowność Grupy poprzez koncentrację działalności, a także kontynuowanie działań oszczędnościowo-optymalizacyjnych. Celem tych działań jest osiągnięcie jak najlepszych parametrów w zakresie kosztów produkcji i jakości wyrobów. Ciągłe ulepszanie procesów produkcyjnych jest jednym z podstawowych priorytetów Grupy jako producenta private label. Poza stałymi działaniami optymalizującymi procesy w oparciu o narzędzia Lean Manufacturing i Six Sigma planowane jest rozwinięcie działalności logistycznej i magazynowej, która poprawi efektywność zarządzania zapasami i procesem dostaw w Grupie, a dodatkowo wpłynie na wzrost przychodów ze strony klientów zewnętrznych.

"Koncentracja na wskazanych powyżej grupach asortymentowych i związany z tym proces dezinwestycji umożliwią redukcję zadłużenia Grupy przy jednoczesnym pozyskaniu finansowania na rozwój strategicznych obszarów działalności Spółki. Wzrost przychodów ze sprzedaży produktów śniadaniowych, batonów i żelek wymagał będzie poniesienia dodatkowych inwestycji, które powiększą potencjał wytwórczy" - czytamy dalej.

Inwestycje te będą miały na celu odnowienie parku maszynowego, jak również zakup nowych linii technologicznych umożliwiających wprowadzenie do sprzedaży nowych produktów. W latach 2016-2017 Grupa planuje przeznaczyć na inwestycje kwotę 40-60 mln zł. Inwestycje zostaną sfinansowane środkami pozyskanymi ze zbycia aktywów wytwórczych nie będących aktywami należącymi do strategicznych grup asortymentowych oraz środkami zewnętrznymi, podsumowano w komunikacie.

Zakłady Przemysłu Cukierniczego Otmuchów produkują i sprzedają wyroby z następujących grup asortymentowych: słodycze, wyroby śniadaniowe oraz słone przekąski. Spółka jest notowana na GPW od 2010 r.

(ISBnews)

d3zvh1h

Podziel się opinią

Share
d3zvh1h
d3zvh1h