Trwa ładowanie...
d40zuo8
espi

SUBFUNDUSZ UNISYSTEM 1 - Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej na ce ...

SUBFUNDUSZ UNISYSTEM 1 - Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej na certyfikat inwestycyjny (18/2014)
Share
d40zuo8
TREŚĆ RAPORTU:
Określenie waluty PLN
Pozycja danych bieżąca poprzednia
Data wyceny 2014-10-31 2014-09-30
Wartość aktywów netto 23 496 600,36 23 411 375,92
Wartość aktywów netto funduszu przypadająca na certyfikat inwestycyjny 963,09 959,60
Raport dotyczy wyceny Certyfikatów Inwestycyjnych subfunduszu UniSystem 1.

Treść raportu
Strona tytułowa
Korekta raportu
Podpisy osób reprezentujących podmiot

FALSE korekta
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 18 / 2014
(kolejny numer raportu / rok)
Temat raportu: Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej na certyfikat inwestycyjny
Podstawa prawna: § 42 ust. 1pkt 9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33, poz. 259)
Data przekazania: 2014-11-03
SUBFUNDUSZ UNISYSTEM 1
(pełna nazwa funduszu)
SUBFUNDUSZ UNISYSTEM 1 Union Investment TFI S.A.
(skrócona nazwa funduszu) (nazwa towarzystwa)
00-633 WARSZAWA
(kod pocztowy) (miejscowość)
POLNA 11
(ulica) ( numer)
(22) 449-04-77 (22) 449-04-76 tfi@union-investment.pl
(telefon) (fax) (e-mail)
107-00-20-534 145906202 www.union-investment.pl
(NIP) (REGON) (WWW)
d40zuo8

Treść raportu
Strona tytułowa
Korekta raportu
Podpisy osób reprezentujących podmiot

KOREKTA RAPORTU:
Plik Opis

Treść raportu
Strona tytułowa
Korekta raportu
Podpisy osób reprezentujących podmiot

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT
Data Imię i Nazwisko Stanowisko / Funkcja Podpis
2014-11-03 ZBIGNIEW JAKUBOWSKI WICEPREZES ZARZĄDU
2014-11-03 MAŁGORZATA POPIELEWSKA CZŁONEK ZARZĄDU

Treść raportu
Strona tytułowa
Korekta raportu
Podpisy osób reprezentujących podmiot

d40zuo8

Podziel się opinią

Share
d40zuo8
d40zuo8