Trwa ładowanie...
d1spye5

SUWARY - Terminy przekazywania raportów okresowych w roku obrotowym 2011/2012 (4/2011)

SUWARY - Terminy przekazywania raportów okresowych w roku obrotowym 2011/2012 (4/2011)

Share
d1spye5

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 4 | / | 2011 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2011-01-28 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | SUWARY | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Terminy przekazywania raportów okresowych w roku obrotowym 2011/2012 | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Suwary S.A. działając na podstawie §103 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku o informacjach bieżących i okresowych, informuje o terminach publikacji raportów okresowych. Jednocześnie Zarząd Spółki przypomina, że zgodnie z uchwałą Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 24 czerwca 2010 roku, rok obrotowy Suwary S.A. będzie trwał od 01 października do 30 września.Pierwszy, przejściowy rok obrotowy ustalony został zatem na okres od 01 stycznia 2011 r. do 30 września 2012 r.Terminy przekazywania raportów okresowych:- 24.02.2011?skonsolidowany raport kwartalny za IV kwartał 2010 roku,- 28.04.2011?skonsolidowany raport roczny za 2010 rok- 12.05.2011?skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2011/2012 roku,- 30.08.2011 - skonsolidowany raport za pierwsze półrocze 2011/2012 roku,- 15.11.2011?skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2011/2012 roku,- 14.02.2012 - skonsolidowany raport kwartalny za IV kwartał 2011/2012 roku,- 15.05.2012 - skonsolidowany raport kwartalny za V
kwartał 2011/2012 roku,- 14.08.2012 - skonsolidowany raport kwartalny za VI kwartał 2011/2012 roku.Podstawa prawna § 103 ust. 1Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2009 r. Nr 33 poz. 259) | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1spye5

| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-01-28 Iwona Menes - Malinowska Wiceprezes Zarządu
2011-01-28 Wioletta Kubicz - Kwiatkowska Prokurent

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1spye5

Podziel się opinią

Share
d1spye5
d1spye5