Trwa ładowanie...
drsa1k5

SYNEKTIK S.A. - Informacja o zmianie łącznego udziału poniżej 5% (3/2015)

SYNEKTIK S.A. - Informacja o zmianie łącznego udziału poniżej 5% (3/2015)

Share
drsa1k5

| | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | Raport bieżący nr | 3 | / | 2015 | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2015-02-19 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | SYNEKTIK S.A. | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Informacja o zmianie łącznego udziału poniżej 5% | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zgodnie z art. 70 pkt 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (dalej ?Ustawa o ofercie?), Zarząd Synektik S.A. (dalej ?Spółka?) informuje , iż w dniu 18 lutego 2015 r. otrzymał zawiadomienie, w trybie art. 69 ust. 1 pkt 1) w zw. z art. 87 ust. 2 pkt 2 Ustawy o ofercie, zgodnie z którym łączny udział funduszu Noble Funds Funduszu Inwestycyjnego Otwartego oraz Noble Fund 2DB Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego zarządzanych przez Noble Funds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ( dalej: ?Fundusze? ) spadł poniżej 5 % ogólnej liczby głosów w Spółce, w związku z transakcją zbycia akcji z dnia 13 lutego 2015 r. Stan posiadania akcji przez Fundusze przed zmianą udziału: 436.428 akcji Procentowy udział Funduszy w kapitale zakładowym Spółki przed zmianą udziału: 5,12 % Liczba głosów Funduszy na Walnym Zgromadzeniu Spółki przed zmianą udziału: 436.428 głosów Procentowy udział Funduszy
w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki przed zmianą udziału: 5,12 % Stan posiadania akcji przez Fundusze po zmianie udziału: 380.767 akcji Procentowy udział Funduszy w kapitale zakładowym Spółki po zmianie udziału: 4,46 % Liczba głosów Funduszy na Walnym Zgromadzeniu Spółki po zmianie udziału: 380.767 głosów Procentowy udział Funduszy w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki po zmianie udziału: 4,46 % W odniesieniu do Funduszy brak jest podmiotów zależnych , posiadających akcje Spółki oraz brak jest osób, o których mowa w art. 87 ust. 1 lit c) Ustawy o ofercie. Treść zawiadomienia stanowi załącznik do niniejszego komunikatu. Jednocześnie Zarząd Spółki wskazuje, że w raporcie ESPI nr 2/2015 z dnia 9 lutego 2015 r. informował o tym, iż udział funduszu Noble Funds Fundusz Inwestycyjny Otwarty spadł poniżej 5% ogólnej liczby głosów w Spółce. | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Załączniki | | | | | | | | | | |
| | Plik | Opis | | | | | | | | | |
| | 2015.02.18 Noble .pdf | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

drsa1k5

| | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | SYNEKTIK SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | |
| | | SYNEKTIK S.A. | | Usługi inne (uin) | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | | | |
| | | 00-710 | | Warszawa | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | |
| | | Al. Witosa | | 31 | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | |
| | | +48 (22) 327 09 10 | | +48 (22) 849 80 55 | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | |
| | | synektik@synektik.com.pl | | www.synektik.pl | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | |
| | | 5213197880 | | 015164655 | | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-02-19 Cezary Kozanecki Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

drsa1k5

Podziel się opinią

Share
drsa1k5
drsa1k5