Trwa ładowanie...
d1m99at
d1m99at
espi

SYNEKTIK S.A. - Złożenie przez akcjonariusza projektów uchwał na NWZA Synektik S.A. (11/2014)

SYNEKTIK S.A. - Złożenie przez akcjonariusza projektów uchwał na NWZA Synektik S.A. (11/2014)
Share
d1m99at

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | Raport bieżący nr | 11 | / | 2014 | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-04-14 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | SYNEKTIK S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Złożenie przez akcjonariusza projektów uchwał na NWZA Synektik S.A. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Synektik S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka") informuje niniejszym, że w dniu 11 kwietnia 2014 roku uprawniony akcjonariusz Spółki, działając w oparciu o postanowienia art. 401 § 4 Kodeksu spółek handlowych, zgłosił projekty uchwał, dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 18 kwietnia 2014 roku (Zarząd Spółki zwołał przedmiotowe Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w drodze ogłoszenia zamieszczonego na stronie internetowej Spółki w dniu 19 marca 2014 roku, a także w drodze stosownych raportów bieżących EBI i ESPI z dnia 19 marca 2014 roku). Akcjonariusz zgłaszający projekty uchwał, jest akcjonariuszem uprawnionym do zgłoszenia przedmiotowych projektów, zgodnie z wymogami art. 401 § 4 Kodeksu spółek handlowych. Zgłoszone przez wskazanego akcjonariusza projekty dotyczą uchwał: - w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego i odpowiedniej zmiany Statutu Spółki
w tym zakresie - w sprawie uchwalenia Regulaminu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Pełna treść zgłoszonych projektów uchwał została zawarta w załączniku do niniejszego Raportu | | | | | | | | | | |
| | Załączniki | | | | | | | | | | |
| | Plik | Opis | | | | | | | | | |
| | Uchwała nr 6.pdf | | | | | | | | | | |
| | UCHWAŁA nr 8.pdf | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

(pełna nazwa emitenta)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
(kod pocztowy) (miejscowość)
(ulica) (numer)
(telefon) (fax)
(e-mail) (www)
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-04-14 Cezary Kozanecki Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1m99at

Podziel się opinią

Share
d1m99at
d1m99at