Trwa ładowanie...
d4fji33

SYNTHOS - Nabycie akcji Synthos S.A. przez osobę wchodzącą w skład Rady Nadzorczej Synthos S.A. (...

SYNTHOS - Nabycie akcji Synthos S.A. przez osobę wchodzącą w skład Rady Nadzorczej Synthos S.A. (1/2011)

Share
d4fji33

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 1 | / | 2011 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2011-01-11 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | SYNTHOS | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Nabycie akcji Synthos S.A. przez osobę wchodzącą w skład Rady Nadzorczej Synthos S.A. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Synthos S.A. (Emitent) informuje, że w dniu 11 stycznia 2011 roku powziął wiadomość, na podstawie której został poinformowany, iż osoba będąca członkiem Rady Nadzorczej Emitenta dokonała transakcji nabycia 125.000 akcji Emitenta. Zawarcie transakcji kupna akcji nastąpiło:- 26.000 akcji po cenie 3,08 zt/sztuka 2010-12-28 - data realizacji zlecenia na GPW w Warszawie SA, data zapisu na rachunku 2010-12-31,- 404 akcji po cenie 3,08 zt/sztuka 2010-12-29 - data realizacji zlecenia na GPW w Warszawie SA, 2011-01-03 data zapisu na rachunku,- 3.596 akcji po cenie 3,08 zt/sztuka 2010-12-30 - data realizacji zlecenia na GPW w Warszawie SA, 2011-01-04 data zapisu na rachunku- 95.000 akcji po cenie 3,08 zt/sztuka 2010-12-31 - data realizacji zlecenia na GPW w Warszawie SA, 2011-01-05 data zapisu na rachunku.Informujący wniósł o utajnienie danych osobowych powołując się na treść § 3 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15 listopada 2005 roku w sprawie przekazywania i udostępniania informacji, o
niektórych transakcjach instrumentami finansowymi oraz zasad sporządzania i prowadzenia listy osób posiadających dostęp do określonych informacji poufnych. Podstawa prawna: art. 160 ust. 4 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi z dnia 29 lipca 2005 roku (tekst jednolity Dz. U. Nr 211 poz. 1384 z 2010 roku). | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d4fji33

| | | SYNTHOS SA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | SYNTHOS | | Chemiczny (che) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 32-600 | | Oświęcim | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Chemików | | 1 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 033 844-18-21 | | 033 842-42-18 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | synthos-pl@synthosgroup.com | | www.synthosgroup.com | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 549-000-21-08 | | 070472049 | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-01-11 Dariusz KrawczykZbigniew Lange Prezes Zarządu, Dyrektor GeneralnyWiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d4fji33

Podziel się opinią

Share
d4fji33
d4fji33