Trwa ładowanie...
d2a51p0

SYNTHOS - Proponowana zmiana Statutu Synthos S.A. (9/2014)

SYNTHOS - Proponowana zmiana Statutu Synthos S.A. (9/2014)

Share
d2a51p0
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 9 / 2014
Data sporządzenia: 2014-03-21
Skrócona nazwa emitenta
SYNTHOS
Temat
Proponowana zmiana Statutu Synthos S.A.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Synthos S.A. ("Emitent") z siedzibą w Oświęcimiu informuje, że zgodnie z proponowanym porządkiem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Synthos S.A. zwołanego na dzień 17 kwietnia 2014 roku, jego przedmiotem będzie m.in. zmiana Statutu Synthos S.A. W załączeniu do niniejszego raportu Emitent przekazuje aktualne brzmienie Statutu oraz projekt brzmienia nowego tekstu jednolitego (uwzględniającego proponowane zmiany). Załącznik do niniejszego raportu stanowi także porównanie obu wersji, obrazujące proponowane zmiany. Podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.
Załączniki
Plik Opis
ProjektStatutuSynthosSApo_zmianach.pdf Projekt nowego Statutu Synthos S.A.
statutspolki2010.pdf Aktualne brzmienie Statutu Synthos S.A.
Statutporownaniewersjaaktualnavs_proponowana.pdf Porównanie aktualnego brzmienia Statutu z proponowanym brzmieniem nowego tekstu jednolitego.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

SYNTHOS SA
(pełna nazwa emitenta)
SYNTHOS Chemiczny (che)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
32-600 Oświęcim
(kod pocztowy) (miejscowość)
Chemików 1
(ulica) (numer)
033 844-18-21 033 842-42-18
(telefon) (fax)
synthos-pl@synthosgroup.com www.synthosgroup.com
(e-mail) (www)
549-000-21-08 070472049
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-03-21 Tomasz Kalwat Prezes Zarządu
2014-03-21 Zbigniew Lange Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2a51p0

Podziel się opinią

Share
d2a51p0
d2a51p0