Trwa ładowanie...
d1vinah
espi
07-03-2013 18:08

SYNTHOS - Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Synthos S.A. na dzień 3 kwietnia 2013 r. (8/...

SYNTHOS - Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Synthos S.A. na dzień 3 kwietnia 2013 r. (8/2013)

Share
d1vinah
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 8 / 2013
Data sporządzenia: 2013-03-07
Skrócona nazwa emitenta
SYNTHOS
Temat
Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Synthos S.A. na dzień 3 kwietnia 2013 r.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt 1) i pkt 3) w związku z § 100 ust. 3 i ust. 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 roku, nr 33, poz. 259 ze zmianami). Emitent niniejszym przekazuje ogłoszenie Zarządu Synthos S.A. o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Synthos S.A. oraz wymagane przepisami dokumenty, stanowiące załączniki do niniejszego raportu.
Załączniki
Plik Opis
Ogłoszenie Zarządu Synthos SA o zwołaniu WZA.pdf Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
wzaliczbaakcji_głosów.pdf Liczba akcji oraz głosów
wza_pełnomocnictwo.pdf Formularz pełnomocnictwa
wzaformularzgłosowania_pełnomocnik.pdf Formularz wykonywania prawa głosu
SprawozdanieRN2012.pdf Sprawozdanie Rady Nadzorczej
List Prezesa do raportu jednostkowego.pdf List Prezesa Zarządu - sprawozdanie jednostkowe
Raport roczny 2012 jednostkowy finansowy.pdf Sprawozdanie finansowe Synthos S.A. 2012
Raport roczny 2012 jednostkowy opisowy.pdf Sprawozdanie z działalności Synthos S.A. 2012
Synthos S.A._skan OiR 2012.pdf Opinia biegłego - sprawozdanie Synthos S.A.
List Prezesa do raportu skonsolidowanego.pdf List Prezesa Zarządu - sprawozdanie skonsolidowane
Raport roczny 2012 skonsolidowany finansowy.pdf Sprawozdanie finansowe - skonsolidowane Grupy Kapitałowej Synthos S.A. 2012
Raport roczny 2012 skonsolidowany opisowy.pdf Sprawozdanie z działalności - skonsolidowane Grupy Kapitałowej Synthos S.A. 2012
Grupa Kapitałowa Synthos_skan OiR 2012.pdf Opinia biegłego - sprawozdanie skonsolidowane Grupy Kapitałowej Synthos S.A.
projektyuchwałWZA.pdf Projekty uchwał ZWZA

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1vinah

| | | SYNTHOS SA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | SYNTHOS | | Chemiczny (che) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 32-600 | | Oświęcim | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Chemików | | 1 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 033 844-18-21 | | 033 842-42-18 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | synthos-pl@synthosgroup.com | | www.synthosgroup.com | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 549-000-21-08 | | 070472049 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-03-07 Tomasz Kalwat Prezes Zarządu
2013-03-07 Zbigniew Lange Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1vinah
Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.

Komentarze

Trwa ładowanie
.
.
.
d1vinah
d1vinah