Trwa ładowanie...
d4jj6xc
espi
25-03-2013 18:21

T2 INVESTMENT S.A. - Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania (6/2013)

T2 INVESTMENT S.A. - Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania (6/2013)

Share
d4jj6xc

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 6 | / | 2013 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-03-25 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | T2 INVESTMENT S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Spółka T2 INVESTMENT S.A. (Spółka) niniejszym informuje, że zgodnie z zawiadomieniem otrzymanym w dniu dzisiejszym od Pani Beaty Tylińskiej, Pani Beata Tylińska zmniejszyła bezpośrednie zaangażowanie kapitałowe w Spółce poniżej progu 5% ogólnej liczby głosów w Spółce. Zmiana dotychczas posiadanego udziału nastąpiła w wyniku wniesienia 900.000 akcji Spółki w drodze aportu do spółki ORCA INC spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowo-akcyjna z siedzibą w Poznaniu w dniu 22 marca 2013 roku. Przed dokonaniem ww. transakcji Pani Beata Tylińska posiadała bezpośrednio 902.628 akcji Spółki, co dawało 902.628 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki i 14,68% udziału w kapitale zakładowym i w walnym zgromadzeniu Spółki. Pani Beata Tylińska poinformowała, że spółka ORCA INC spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowo-akcyjna z siedzibą w Poznaniu jest podmiotem od niej pośrednio zależnym (poprzez spółkę ORCA INC spółka z ograniczoną odpowiedzialnością) i posiadającym akcje Spółki. Wobec
powyższego po dokonaniu ww. transakcji Pani Beata Tylińska nadal posiada tę samą liczbę akcji Spółki, przy czym jest to zarówno posiadanie pośrednie poprzez ww. podmiot zależny, jak i bezpośrednie. Na dzień 22 marca 2013 roku Pani Beata Tylińska posiadała: 1) pośrednio 900.000 akcji Spółki, co dawało 900.000 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki i 14,63% (w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku) udziału w kapitale zakładowym i w walnym zgromadzeniu Spółki, oraz 2) bezpośrednio 2.628 akcji Spółki, co dawało 2.628 głosów na walnym zgromadzeniu Współki i 0,01% (w zaokrągleniu w górę do dwóch miejsc po przecinku) udziału w kapitale zakładowym i w walnym zgromadzeniu Spółki. Na dzień 22 marca 2013 roku Pani Beata Tylińska posiadała zatem bezpośrednio i pośrednio 902.628 akcji Spółki, co dawało 902.628 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki i 14,68% (w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku) udziału w kapitale zakładowym i w walnym zgromadzeniu Spółki. W okresie 12 miesięcy od złożenia zawiadomienia Pani Beata
Tylińska nie wykluczyła zwiększenia lub zmniejszenia udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki Nie występują osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c ustawy o ofercie. Podstawa prawna: art. 70 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. 2009 r., Nr 185, poz. 1439 z późn. zm.) | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d4jj6xc

| | | T2 INVESTMENT SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | T2 INVESTMENT S.A. | | Przemysł inne (pin) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 60-476 | | Poznań | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Jasielska 16a | | 16a | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | (61) 664 80 00 | | (61) 664 80 29 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 7823089018 | | 639525179 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-03-25 Tomasz Tyliński Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d4jj6xc
Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.

Komentarze

Trwa ładowanie
.
.
.
d4jj6xc