Trwa ładowanie...

Tak otrzymasz pieniądze na wyprawkę!

Koniec sierpnia to dla tysięcy osób czas zaciskania pasa. Rodzice mający dzieci w wieku szkolnym nie myślą o niczym innym, tylko o wyposażeniu pociech w przybory szkolne: podręczniki, plecaki, a także stroje na wuef, nowe spodnie, kurtki, buty. Nie każdy budżet domowy udźwignie takie wydatki. Dziś w Fakcie podpowiadamy, kto może liczyć na pomoc ze strony państwa i samorządów

Tak otrzymasz pieniądze na wyprawkę!Źródło: Jupiterimages
d1g16ds
d1g16ds

W całej Polsce po raz kolejny organizowana jest akcja pomocy ze strony rządu. Dotyczy dofinansowań przy zakupie podręczników. Należy spełnić określone kryteria, o których piszemy w ramce.

Podręczniki, choć bardzo drogie, to jeszcze nie wszystko. Dziecku trzeba także kupić piórnik, bloki, tornister, a także trampki i kapcie do szkoły, ubrania, buty, bo na pewno w czasie wakacji sporo urosło.

O pieniądze na takie potrzeby należy zgłosić się do pomocy społecznej. Są różne jej formy: od dodatku do zasiłku rodzinnego poprzez zasiłek szkolny czy celowy. W poszczególnych miastach i wsiach mogą być różnice w przyznawanych kwotach, dlatego trzeba wszystkiego się dowiadywać na miejscu.
- W programie „Wyprawka szkolna” zwracany jest rodzicom koszt wynikający z faktur czy rachunków. Nie może on przekraczać maksymalnej kwoty dofinansowania - mówi Marcin Masłowski, zastępca rzecznika prezydenta miasta Łodzi.

Ile pieniędzy możesz dostać?
*do 180 zł *

 • dla uczniów klas I-III szkół podstawowych
 • dla uczniów klas I-III ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia
 • dla uczniów niepełnosprawnych klas I-III szkół podstawowych oraz uczniów
 • niepełnosprawnych klas I-III ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia do 325 zł
 • dla uczniów klas III gimnazjów
 • dla uczniów klas III ogólnokształcących szkół muzycznych II stopnia, uczniów klas III ogólnokształcących szkół sztuk pięknych oraz uczniów klas VI ogólnokształcących szkół baletowych
 • dla uczniów niepełnosprawnych klas I-III gimnazjów, uczniów niepełnosprawnych klas I-III ogólnokształcących szkół muzycznych II stopnia, uczniów niepełnosprawnych klas I-III ogólnokształcących szkół sztuk pięknych oraz uczniów niepełnosprawnych klas IV-VI ogólnokształcących szkół baletowych do 210 zł
 • dla uczniów klas IV-VI szkół podstawowych, uczniów niepełnosprawnych
 • klas IV-VI ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia oraz uczniów
 • niepełnosprawnych klas I-III ogólnokształcących szkół baletowych do 315 zł
 • dla uczniów niepełnosprawnych zasadniczych szkół zawodowych do 390 zł
 • dla uczniów niepełnosprawnych szkół ponadgimnazjalnych, z wyłączeniem zasadniczych szkół zawodowych
 • dla uczniów niepełnosprawnych klas IV-VI ogólnokształcących szkół muzycznych II stopnia, uczniów niepełnosprawnych klas IV-VI ogólnokształcących szkół sztuk pięknych, uczniów niepełnosprawnych klas VII-IX ogólnokształcących szkół baletowych oraz uczniów niepełnosprawnych liceów plastycznych Kto może dostać dofinansowanie
 • uczniowie z rodzin, w których dochód na członka rodziny nie przekracza 351 zł netto miesięcznie
 • uczniowie pochodzący z rodzin niespełniających kryterium dochodowego, ale znajdujący się w sytuacji kryzysowej (klęska żywiołowa lub ekologiczna)
 • osoby z rodzin, w których wprawdzie dochód na członka rodziny przekracza tę kwotę, ale w rodzinie występuje ze szczególną sytuacja życiowa, np. bezrobocie, sieroctwo, niepełnosprawność, długotrwała lub ciężka choroba, przemoc, bezradność w sprawach opiekuńczych, potrzeba ochrony macierzyństwa, alkoholizm lub narkomania
 • uczniowie, którzy posiadają orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, np. słabowidzący, niesłyszący, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim itd.

Jak i gdzie złożyć wniosek?

 • Wniosek składają rodzice ucznia lub prawni opiekunowie czy rodzice zastępczy, nauczyciel, pracownik socjalny lub inna osoba, za zgodą przedstawiciela ustawowego lub rodziców zastępczych.
 • Składa się go do dyrektora szkoły, do której dziecko będzie chodzić w roku szkolnym 2011/2012.
 • Do wniosku należy dołączyć zaświadczenie o wysokości dochodów z miesiąca poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku (w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej zaświadczenie z urzędu skarbowego o wysokości dochodów za poprzedni rok). W uzasadnionych przypadkach do wniosku można dołączyć – zamiast zaświadczenia o wysokości dochodów – oświadczenie o wysokości dochodów.
 • W przypadku ubiegania się o pomoc dla ucznia, którego rodzina korzysta ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej w formie zasiłku stałego lub okresowego, można przedłożyć – zamiast zaświadczenia o wysokości dochodów – zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pieniężnych w formie zasiłku stałego lub okresowego. l W przypadku ubiegania się o pomoc dla ucznia pochodzącego z rodziny, gdzie dochód przekracza 351 zł , do wniosku zamiast zaświadczenia o dochodach należy dołączyć uzasadnienie.
 • W przypadku ubiegania się o pomoc dla uczniów słabowidzących, niesłyszących, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, należy dołączyć orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną.
 • Koszty zakupu podręczników już po rozpoczęciu roku szkolnego zwraca dyrekcja szkoły po przedłożeniu dowodu zakupu, którym jest faktura VAT wystawiona imiennie, rachunek, paragon lub oświadczenie.
 • Wnioski można już pobrać np. ze strony urzędów miast lub po prostu pytać o nie w szkołach. Terminy składania wniosków dotyczą pierwszych dni roku szkolnego, ale o nie też najlepiej dowiedzieć się w sekretariacie szkoły, bo mogą być one inne w poszczególnych placówkach.
d1g16ds
Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.

Komentarze

Trwa ładowanie
.
.
.
d1g16ds