Trwa ładowanie...
d2ekrha
d2ekrha

Tarnów zakłada w strategii do '20 r. marżę EBIT na poziomie ponad 8 proc. i marżę EBITDA ponad 14

13.06. Warszawa (PAP) - Azoty Tarnów zakładają docelowo w strategii na lata 2012-2020 marżę EBIT na poziomie ponad 8 proc. i marżę EBITDA na poziomie ponad 14 proc. - poinformowała...
Share
d2ekrha

13.06. Warszawa (PAP) - Azoty Tarnów zakładają docelowo w strategii na lata 2012-2020 marżę EBIT na poziomie ponad 8 proc. i marżę EBITDA na poziomie ponad 14 proc. - poinformowała spółka w komunikacie. Obszarem największej aktywności w tym okresie ma być segment nawozów mineralnych.

Planowany wskaźnik ROE to ponad 12 proc., a ROCE ponad 14 proc. Dług netto do EBITDA ma wynosić poniżej 2,5 (za okres jednego roku), a dług netto do kapitałów własnych do 0,8 proc.

Spółka podtrzymała w strategii politykę dywidendową zakładającą przeznaczanie na ten cel od 40 do 60 proc. jednostkowego zysku netto za dany rok obrotowy.

d2ekrha

"Decyzje w tej sprawie będą podejmowane z uwzględnieniem czynników dotyczących spółki i grupy kapitałowej Azoty Tarnów, w tym perspektywy dalszej działalności, przyszłych zysków, zapotrzebowania na środki pieniężne, sytuacji finansowej, planów ekspansji oraz wymogów prawa w tym zakresie" - napisano w komunikacie.

Spółka poinformowała, że zamierza zwiększać skalę działalności poprzez rozwój wewnętrzny, a także alianse, fuzje i akwizycje w Polsce i za granicą. Będzie też pogłębiać integrację pomiędzy podmiotami grupy w celu uzyskania synergii.

Planowane jest także wykorzystywanie efektywnych rozwiązań technologicznych i energetycznych, które zaowocują spadkiem kosztów energii.

W latach 2012-2020 grupa zamierza prowadzić działalność w sektorze produktów dla rolnictwa, zaawansowanych technologicznie materiałów, chemikaliów organicznych oraz chemikaliów nieorganicznych.

d2ekrha

W okresie objętym strategią obszarem największej aktywności ma być segment nawozów mineralnych.

"Grupa planuje rozszerzenie asortymentu oferowanych nawozów o nawozy ciekłe i specjalistyczne oraz zwiększenie zdolności produkcyjnych granulowanych mechanicznie nawozów saletrzanych. Ponadto realizowane będą modernizacje ciągów amoniakalnych, ukierunkowane głównie na obniżenie energochłonności procesów. W przypadku wystąpienia korzystnych warunków rynkowych grupa będzie realizować projekty fuzji, przejęć oraz budowy strategicznych aliansów" - napisano w strategii.

W obszarze chemikaliów kluczowymi produktami będą: kaprolaktam, alkohole OXO, plastyfikatory, amoniak, stężony kwas azotowy oraz biel tytanowa. Spółka zamierza też zwiększyć stopień dywersyfikacji produktowej w obszarze chemikaliów, w szczególności chemikaliów specjalistycznych.

"Prowadzone będą działania w kierunku dalszego zwiększenia zdolności produkcyjnych cykloheksanonu i kaprolaktamu. W obszarze plastyfikatorów zakłada się natomiast rozszerzenie oferowanego asortymentu o plastyfikatory nowej generacji" - podano w raporcie.

d2ekrha

W skład portfela produktów w segmencie tworzyw (w obszarze tworzyw konstrukcyjnych) będą wchodzić poliamidy, polioksymetylen i tworzywa modyfikowane. Planowana jest dalsza dywersyfikacja produktowa w tej kategorii.

W segmencie energetyki głównym źródłem energii cieplnej i elektrycznej dla zakładów w Tarnowie i Policach pozostaną istniejące elektrociepłownie węglowe. Będą one systematycznie modernizowane. W Kędzierzynie-Koźlu po 2015 r. głównym źródłem energii cieplnej i elektrycznej będzie nowa elektrociepłownia zbudowana z udziałem finansowym partnera strategicznego. (PAP)

morb/ osz/

d2ekrha

Podziel się opinią

Share
d2ekrha
d2ekrha