Trwa ładowanie...
d4ap4jn

TAURON POLSKA ENERGIA S.A. - Odwołanie Członków Zarządu TAURON Polska Energia S.A. (15/2014)

TAURON POLSKA ENERGIA S.A. - Odwołanie Członków Zarządu TAURON Polska Energia S.A. (15/2014)

Share
d4ap4jn

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 15 | / | 2014 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-03-17 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | TAURON POLSKA ENERGIA S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Odwołanie Członków Zarządu TAURON Polska Energia S.A. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd TAURON Polska Energia S.A. ("Spółka") informuje, iż w dniu 17 marca 2014 r. Rada Nadzorcza Spółki podjęła decyzję o odwołaniu całego Zarządu TAURON Polska Energia S.A. W związku z powyższym Rada Nadzorcza Spółki działając na podstawie art. 368 § 4 i art. 370 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 1 i § 20 ust. 3 pkt 1) Statutu Spółki, z chwilą podjęcia stosownych uchwał odwołała w dniu 17 marca 2014 r. następujących Członków Zarządu: Pana Dariusza Luberę - Prezesa Zarządu, Panią Joannę Schmid - Wiceprezes Zarządu, Pana Dariusza Stolarczyka - Wiceprezesa Zarządu, Pana Krzysztofa Zawadzkiego - Wiceprezesa Zarządu. Szczegółowa podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 21 oraz § 27 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33, poz. 259 ze zm.) | | | | | |
| | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d4ap4jn

| | | TAURON POLSKA ENERGIA SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | TAURON POLSKA ENERGIA S.A. | | Energetyka (ene) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 40-114 | | Katowice | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | ks. P. Ściegiennego | | 3 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | (32) 744 27 04 | | (32) 774 29 81 (32) 774 27 99 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | sekretariat@tauron-pe.pl | | www.tauron-pe.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 9542583988 | | 240524697 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-03-17 Dariusz Lubera Prezes Zarządu
2014-03-17 Krzysztof Zawadzki Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d4ap4jn

Podziel się opinią

Share
d4ap4jn
d4ap4jn