Trwa ładowanie...
d93x1tq

TAURON POLSKA ENERGIA S.A. - Złożenie rezygnacji przez Członka Rady Nadzorczej TAURON Polska Ener...

TAURON POLSKA ENERGIA S.A. - Złożenie rezygnacji przez Członka Rady Nadzorczej TAURON Polska Energia S.A. (14/2014)

Share
d93x1tq

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 14 | / | 2014 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-03-17 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | TAURON POLSKA ENERGIA S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Złożenie rezygnacji przez Członka Rady Nadzorczej TAURON Polska Energia S.A. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd TAURON Polska Energia S.A. ("Spółka") informuje, iż w dniu 17 marca 2014 r. Spółka powzięła informację o złożeniu rezygnacji ze skutkiem na dzień 17 marca 2014 r. z pełnionej funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki przez Pana Aleksandra Grada ? Członka Rady Nadzorczej delegowanego do czasowego wykonywania czynności Wiceprezesa Zarządu. W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 12/2014 z dnia 10 lutego 2014 r., Spółka dodatkowo informuje, iż w związku z wygaśnięciem mandatu wyżej wymienionego Członka Rady Nadzorczej Spółki wskutek złożonej rezygnacji, okres delegowania Pana Aleksandra Grada do czasowego wykonywania czynności Wiceprezesa Zarządu uległ skróceniu i zakończył się w dniu złożenia powyższej rezygnacji. Szczegółowa podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 21 oraz § 27 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa
państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33, poz. 259 ze zm.) | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d93x1tq

| | | TAURON POLSKA ENERGIA SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | TAURON POLSKA ENERGIA S.A. | | Energetyka (ene) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 40-114 | | Katowice | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | ks. P. Ściegiennego | | 3 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | (32) 744 27 04 | | (32) 774 29 81 (32) 774 27 99 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | sekretariat@tauron-pe.pl | | www.tauron-pe.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 9542583988 | | 240524697 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-03-17 Dariusz Lubera Prezes Zarządu
2014-03-17 Krzysztof Zawadzki Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d93x1tq

Podziel się opinią

Share
d93x1tq
d93x1tq