Trwa ładowanie...
d39gwbt
d39gwbt

Tauron z programem emisji obligacji na łącznie 6,27 mld zł (aktl.)

#
dochodzą szersze informacje i background
#
Głosuj
Głosuj
Podziel się
Opinie
d39gwbt

24.11. Warszawa (PAP) - Tauron zawarł z grupą banków umowy, na podstawie których ustanowiony został program emisji obligacji o wartości 6,27 mld zł - podała we wtorek spółka w komunikacie. Środki mają służyć realizacji programu inwestycyjnego grupy i refinansowaniu jej obecnego zadłużenia.

"Wartość programu jest jedną z najwyższych, jakie dotychczas udało się uzyskać jednorazowo na krajowym rynku bankowym i potwierdzeniem pozytywnej oceny wiarygodności finansowej naszej grupy. Środki pozyskane z emisji zostaną przeznaczone na pokrycie wydatków związanych z realizacją programu inwestycyjnego grupy Tauron oraz refinansowanie obecnego zadłużenia grupy" - powiedział cytowany w komunikacie prezes Tauronu Jerzy Kurella.

Wiceprezes Tauronu ds. ekonomiczno-finansowych Anna Striżyk dodała, że nowy program emisji obligacji z gwarantowanym objęciem zwiększy bezpieczeństwo finansowania programu inwestycyjnego w kolejnych latach i zapewni źródło refinansowania długu zapadającego w 2016 r., o wartości 3 mld zł.

d39gwbt

"Co bardzo istotne, w nowym programie dopuszczalny wskaźnik zadłużenia netto/EBITDA został zwiększony do 3,5x (według wcześniejszych danych spółki dotąd było to 3,0x - PAP). Jest to kolejny krok, po zmianie poziomu wskaźnika w programie emisji obligacji zawartym z Bankiem Gospodarstwa Krajowego, zwiększający bezpieczeństwo grupy w okresie szczytu wydatków inwestycyjnych czekających spółkę w najbliższych trzech latach" - zaznaczyła Striżyk.

Uczestnikami programu emisji obligacji z gwarantowanym objęciem przez banki są: PKO Bank Polski, ING Bank Śląski, Bank Zachodni WBK, Bank Handlowy w Warszawie, Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ (Holland), Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ (Polska), CaixaBank Oddział w Polsce, Industrial and Comercial Bank of China (Europe) Oddział w Polsce.

Funkcję agenta emisji pełni Bank Handlowy w Warszawie; funkcję agenta dokumentacyjnego - PKO BP. Program będzie obowiązywał przez pięć lat z możliwością dwukrotnego przedłużenia o rok za zgodą stron. W ramach programu spółka będzie mogła dokonywać wielokrotnych emisji obligacji do 31 grudnia 2020 r. Program przewiduje możliwość zwiększenia jego wartości do 6,5 mld zł.

Pierwszy program emisji obligacji gwarantowanych przez banki Tauron podpisał w grudniu 2010 r. Termin wykupu ostatniej transzy obligacji wyemitowanych w ramach tego programu przypada w grudniu 2016 r.

d39gwbt

Poza tym programem Tauron korzysta z rynkowego programu emisji obligacji, a także finansowania udostępnionego przez Bank Gospodarstwa Krajowego (20 listopada spółka podpisała z BGK aneks do programu emisji obligacji zwiększający kwotę gwarantowaną przez BGK o 400 mln zł - do łącznej kwoty programu wynoszącej 1,7 mld zł). W finansowanie grupy Tauron zaangażowany jest również Europejski Bank Inwestycyjny.

Zarząd koncernu stara się ponadto - pod kątem realizacji programu inwestycyjnego - o zgodę akcjonariuszy na podwyższenie kapitału zakładowego poprzez skierowaną do Skarbu Państwa emisję akcji o wartości 400 mln zł. Ma to nastąpić poprzez emisję 80 mln tzw. akcji niemych o wartości nominalnej 5 zł każda. Wkład na poczet podwyższenia kapitału zakładowego ma wnieść do spółki aportem Skarb Państwa w formie 1,01 proc. akcji PKO.

Związane z tym nadzwyczajne walne zgromadzenie akcjonariuszy spółki zwołano pierwotnie na 9 listopada. Tego dnia przed rozpoczęciem rozpatrywania punktu dotyczącego podwyższenia kapitału Tauronu, przedstawiciel akcjonariuszy mniejszościowych zgłosił jednak poparty m.in. przez Skarb Państwa wniosek o przerwę w obradach do 23 listopada ze względu na konieczność głębszego przeanalizowania kwestii emisji. 23 listopada po wznowieniu obrad sytuacja powtórzyła się - tym razem przegłosowano przerwę do 8 grudnia.

W przypadku uzyskania pozytywnej decyzji walnego kapitał zakładowy Tauronu wzrośnie do 9,16 mld zł. W uzasadnieniu wniosku o zgodę akcjonariuszy na podwyższenie kapitału zakładowego zarząd Tauronu odwołał się do przyjętej w 2014 r. aktualizacji strategii spółki na kolejne lata.

d39gwbt

W zamieszczonym w strategii i wycenionym na około 37 mld zł planie inwestycyjnym na lata 2014-23 znalazły się kluczowe inwestycje: budowa bloku energetycznego o mocy 910 MW w Elektrowni Jaworzno III, budowa bloku gazowo-parowego klasy 413 MWe w Elektrowni Łagisza oraz inwestycje w rozwój sieci dystrybucyjnej umożliwiające przyłączanie źródeł (w tym rozproszonych), a także sprostanie wyzwaniom wprowadzonej regulacji jakościowej.

Ponadto wymieniono tam: inwestycje w źródła kogeneracyjne oraz modernizację i rozwój sieci ciepłowniczej, a także inwestycje w górnictwo w celu zabezpieczenia dostaw paliwa dla istniejących i planowanych jednostek wytwórczych (chodzi tu o zaplanowane wówczas inwestycje w kopalniach Janina i Sobieski).

d39gwbt

Podziel się opinią

Share
d39gwbt
d39gwbt