Trwa ładowanie...
dn4so4w

TECHMEX - Wykaz informacji przekazanych do wiadomości publicznej w roku 2009 (42/2010)

TECHMEX - Wykaz informacji przekazanych do wiadomości publicznej w roku 2009 (42/2010)

Share
dn4so4w
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 42 / 2010
Data sporządzenia: 2010-11-19
Skrócona nazwa emitenta
TECHMEX
Temat
Wykaz informacji przekazanych do wiadomości publicznej w roku 2009
Podstawa prawna
Art. 65 ust. 1 Ustawy o ofercie - wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości
Treść raportu:
Syndyk Masy Upadłości Techmex S.A. w upadłości likwidacji, stosownie do art. 65 ust. 1 Ustawy o ofercie, przekazuje w załączeniu wykaz wszystkich raportów bieżących i okresowych przekazanych do publicznej wiadomości w roku 2009. Raporty bieżące i okresowe przekazane do publicznej wiadomości w roku 2009 znajdują się w siedzibie Spółki w Bielsku-Białej przy ul. Partyzantów 71 oraz są dostępne na stronie internetowej Spółki pod adresem www.techmex.com.pl.
Załączniki
Plik Opis
zestawienieraportow2009.pdf Zestawienie raportow i okresowych w roku 2009

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

(pełna nazwa emitenta)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
(kod pocztowy) (miejscowość)
(ulica) (numer)
(telefon) (fax)
(e-mail) (www)
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2010-11-19 Danuta Wieczorek Syndyk Masy Upadłości

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dn4so4w

Podziel się opinią

Share
dn4so4w
dn4so4w