Trwa ładowanie...
d2hkoi3
espi

TELEMEDYCYNA POLSKA S.A. - Zawiadomienie z art. 69 Ustawy o ofercie publicznej - zejście poniżej ...

TELEMEDYCYNA POLSKA S.A. - Zawiadomienie z art. 69 Ustawy o ofercie publicznej - zejście poniżej 5% w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki (1/2013)

Share
d2hkoi3
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 1 / 2013
Data sporządzenia: 2013-01-07
Skrócona nazwa emitenta
TELEMEDYCYNA POLSKA S.A.
Temat
Zawiadomienie z art. 69 Ustawy o ofercie publicznej - zejście poniżej 5% w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
Treść raportu:
Zgodnie z art. 70 pkt 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, Zarząd Spółki Telemedycyna Polska S.A. informuje, iż w dniu 4 stycznia 2013 r. o godz. 18:22 do siedziby Spółki wpłynęło od PZU Asset Management S.A. z siedzibą w Warszawie, zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji spółki Telemedycyna Polska S.A.. Zgodnie z treścią otrzymanego zawiadomienia, zejście poniżej 5% udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu spółki Telemedycyna Polska S.A. przez PZU Asset Management S.A. z siedzibą w Warszawie, nie zostało spowodowane zbyciem akcji, ale jest wynikiem rozwiązania z dniem 1 stycznia 2013 r. niektórych umów o zarządzanie portfelami instrumentów finansowych, w skład których wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych. Treść przedmiotowego zawiadomienia przedstawiono w załączeniu do niniejszego raportu.
Załączniki
Plik Opis
TMP - zawiadomienie art. 69 PZU AM.pdf

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2hkoi3

| | | TELEMEDYCYNA POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | TELEMEDYCYNA POLSKA S.A. | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 40-142 | | Katowice | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Modelarska | | 12 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | +48 (32) 376 14 55 | | +48 (32) 376 14 59 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | info@telemedycynapolska.pl | | www.telemedycynapolska.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 6482542977 | | 240102536 | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-01-07 Ireneusz Plaza Prezes Zarządu
2013-01-07 Szymon Bula Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2hkoi3

Podziel się opinią

Share
d2hkoi3
d2hkoi3