Trwa ładowanie...
d4dcu6x
espi

TELESTRADA - Harmonogram przekazywania raportów okresowych w 2015 roku (1/2015) - EBI

TELESTRADA - Harmonogram przekazywania raportów okresowych w 2015 roku (1/2015)

Share
d4dcu6x

| | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | NEW CONNECT | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | Raport EBI nr | 1 | / | 2015 | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2015-01-05 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Harmonogram przekazywania raportów okresowych w 2015 roku | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Na podstawie §6 ust. 14.1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect? Zarząd Spółki Telestrada S.A. przekazuje stałe daty publikowania raportów okresowych w 2015 roku. Raporty kwartalne: 1. Raport kwartalny jednostkowy za IV kwartał 2014 - 16.02.2015 2. Raport kwartalny skonsolidowany za IV kwartał 2014 ? 16.02.2015 3. Raport kwartalny jednostkowy za I kwartał 2015 ? 15.05.2015 4. Raport kwartalny skonsolidowany za I kwartał 2015 ? 15.05.2015 5. Raport kwartalny jednostkowy za II kwartał 2015 ? 14.08.2015 6. Raport kwartalny skonsolidowany za II kwartał 2015 ? 14.08.2015 7. Raport kwartalny jednostkowy za III kwartał 2015 ? 16.11.2015 8. Raport kwartalny skonsolidowany za III kwartał 2015 ? 16.11.2015 Raporty roczne: 1. Raport roczny jednostkowy za 2014 rok ? 5.06.2015 2. Raport roczny skonsolidowany za 2014 rok ? 5.06.2015 Ewentualne zmiany dat przekazywania raportów okresowych będą
przekazywane w formie raportów bieżących. Dodatkowo Zarząd Spółki podtrzymuje warunki zobowiązania z dnia 04.01.2008 roku ?do przekazywania kwartalnych i miesięcznych informacji finansowych? w zakresie przychodów miesięcznych. Dane dotyczące wielkości przychodów miesięcznych przekazywane będą w formie raportu bieżącego do 22 dnia następnego miesiąca. | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Załączniki | | | | | | | | | | |
| | Plik | Opis | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d4dcu6x

| | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | (telefon) | (fax) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | (NIP)
| (REGON) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | (ulica) | (numer) | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | (e-mail) | (www) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | (kod pocztowy)
| (miejscowość) | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis Data
Jacek Lichota Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d4dcu6x

Podziel się opinią

Share
d4dcu6x
d4dcu6x