Trwa ładowanie...
dyjfi2v

TELESTRADA S.A. - Rejestracja przez Sąd podwyższenia kapitału zakładowego (36/2010)

TELESTRADA S.A. - Rejestracja przez Sąd podwyższenia kapitału zakładowego (36/2010)

Share
dyjfi2v
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 36 / 2010
Data sporządzenia: 2010-12-29
Skrócona nazwa emitenta
TELESTRADA S.A.
Temat
Rejestracja przez Sąd podwyższenia kapitału zakładowego
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne
Treść raportu:
Zarząd Telestrada S.A. informuje, że w dniu dzisiejszym,otrzymał postanowienie Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego z dnia 15 grudnia 2010 r., na mocy którego w Krajowym Rejestrze Sądowym w dniu 15 grudnia 2010 r. został dokonany wpis podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z kwoty 1 270 947.50 zł do kwoty 1 670 947.50 zł, w wyniku zarejestrowania akcji serii G w liczbie 800 000 o wartości nominalnej 0,50 gr za sztukę.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dyjfi2v

| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2010-12-29 Jacek Lichota Prezes Zarządu Jacek Lichota

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dyjfi2v

Podziel się opinią

Share
dyjfi2v
dyjfi2v