Trwa ładowanie...
d3r12fk
d3r12fk
espi

TELL - Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy (29/2014)

TELL - Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy (29/2014)
Share
d3r12fk
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 29 / 2014
Data sporządzenia: 2014-07-09
Skrócona nazwa emitenta
TELL
Temat
Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Działając zgodnie z §38 ust.1 pkt 1) i pkt.2) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (tekst jedn. Dz.U. nr 133 z 2014 r.), Zarząd TELL S.A. w załączeniu przesyła informacje zawarte w ogłoszeniu o Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy zwołanym na dzień 11 sierpnia 2014 r., w tym także obejmujące (w związku z zamierzoną zmianą Statutu Spółki) dotychczas obowiązujące postanowienia Statutu, zmiany uchwalone w dniu 3 czerwca 2014 roku, zgłoszone sądowi rejestrowemu i dotychczas niezarejestrowane oraz treść proponowanych zmian.
Załączniki
Plik Opis
załącznik do raportu nr 29-2014-o zwołaniu NWZA.pdf Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

TELL S.A.
(pełna nazwa emitenta)
TELL Telekomunikacja (tel)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
61-362 Poznań
(kod pocztowy) (miejscowość)
Forteczna 19A
(ulica) (numer)
061 8629818 061 8629820
(telefon) (fax)
sekretariat-zarzad@tell.pl www.tell.pl
(e-mail) (www)
7791580574 630822208
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-07-09 Rafał Stempniewicz Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3r12fk

Podziel się opinią

Share
d3r12fk
d3r12fk