Trwa ładowanie...
d40f7mu
d40f7mu
espi

TERMO-REX S.A. - Nabycie akcji Spółki przez osobę blisko związaną z członkiem organu zarządzające...

TERMO-REX S.A. - Nabycie akcji Spółki przez osobę blisko związaną z członkiem organu zarządzającego (osobę blisko związaną z Prezesem Zarządu Spółki). (15/2013)
Share
d40f7mu
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 15 / 2013
Data sporządzenia: 2013-09-16
Skrócona nazwa emitenta
TERMO-REX S.A.
Temat
Nabycie akcji Spółki przez osobę blisko związaną z członkiem organu zarządzającego (osobę blisko związaną z Prezesem Zarządu Spółki).
Podstawa prawna
Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych
Treść raportu:
Zarząd Termo-Rex Spółki Akcyjnej w Jaworznie ("Spółka") informuje, iż powziął wiadomość w trybie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, o nabyciu akcji zwykłych na okaziciela Spółki będących przedmiotem obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect, przez osobę blisko związaną, w rozumieniu art. 160 ust. 2 pkt 4) lit. b i c Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi, z Prezesem Zarządu Spółki, Panem Jackiem Jussakiem, tj. przez Everest Energy Ltd z siedzibą w Nikozji, Cypr (spółka prawa cypryjskiego), w łącznej liczbie 572 sztuk akcji. Nabycie akcji nastąpiło w wyniku transakcji sesyjnych z dnia 10.09.2013 roku za jednostkową cenę zakupu w wysokości 8,47zł za jedną akcję, dokonanych za pośrednictwem firmy inwestycyjnej: Dom Maklerski BDM SA w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

(pełna nazwa emitenta)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
(kod pocztowy) (miejscowość)
(ulica) (numer)
(telefon) (fax)
(e-mail) (www)
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-09-16 Barbara Krakowska Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d40f7mu

Podziel się opinią

Share
d40f7mu
d40f7mu