Trwa ładowanie...
d3sdzbt

TESGAS S.A. - Objęcie akcji w związku z realizacją Programu Motywacyjnego (2/2011)

TESGAS S.A. - Objęcie akcji w związku z realizacją Programu Motywacyjnego (2/2011)

Share
d3sdzbt

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 2 | / | 2011 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2011-02-09 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | TESGAS S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Objęcie akcji w związku z realizacją Programu Motywacyjnego | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd TESGAS S.A. z siedzibą w Dąbrowie (Emitent, Spółka)
informuje, iż w dniu 8 lutego 2011 roku, powziął informację że w zamian za 200.000 (słownie: dwieście tysięcy) warrantów subskrypcyjnych serii A, wyemitowanych przez Emitenta na podstawie Uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia TESGAS S.A., z dnia 30 maja 2008 roku, w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego oraz zmiany statutu Spółki, zostały objęte 200.000 (słownie: dwieście tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C.Informacja o warunkach Programu Motywacyjnego została zawarta w Prospekcie Emisyjnym dostępnym na stronie internetowej Spółki: http://tesgas.pl/relacje-inwestorskie/prospekt-emisyjny2-64.htmlInformacja o objęciu warrantów subskrypcyjnych została zawarta w Prospekcie Emisyjnym dostępnym na stronie internetowej Spółki: http://tesgas.pl/relacje-inwestorskie/prospekt-emisyjny2-64.html oraz zamieszczona w raporcie bieżącym 36/2010.Zamiarem Emitenta jest dopuszczenie i
wprowadzenie akcji zwykłych na okaziciela serii C do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.Podstawa prawna: art. 56. ust 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3sdzbt

| | | TESGAS SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | TESGAS S.A. | | budownictwo | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 62-070 | | Dopiewo | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Dąbrowa, Batorowska | | 9 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | (61) 89 01 600 | | (61) 89 01 602 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | tesgas@tesgas.pl | | www.tesgas.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 777-25-27-260 | | 639801998 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-02-09 Włodzimierz Kocik Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3sdzbt

Podziel się opinią

Share
d3sdzbt
d3sdzbt