Trwa ładowanie...
d108r5w
d108r5w
espi

TIM - Nabycie akcji przez osobę zarządzajacą. (28/2014)

TIM - Nabycie akcji przez osobę zarządzajacą. (28/2014)
Share
d108r5w

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 28 | / | 2014 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-11-21 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | TIM | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Nabycie akcji przez osobę zarządzajacą. | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Zarząd TIM SA niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości informację, iż w dniu 21.11.2014r Pan Krzysztof Folta ? Prezes Zarządu TIM SA, poinformował Spółkę o nabyciu w dniu 17.11.2014r 59 885 sztuk akcji TIM SA, w dniu 18.11.2014r 22 430 sztuk akcji TIM SA oraz w dniu 19.11.2014r 12 685 sztuk akcji TIM SA , co łącznie daje nabycie w ww. okresie 95.000 akcji TIM SA. po cenie 5,00 PLN za każdą akcję . Transakcje, o których mowa powyżej, dokonane zostały na Giełdzie Papierów Wartościowych w trybie transakcji sesyjnych zwykłych. Jednocześnie Prezes Zarządu poinformował, iż przed zawarciem transakcji, o których mowa powyżej, łącznie z żoną Ewą Foltą posiadał 4.000.000 akcji TIM SA, co stanowi udział w wysokości 18,02 % w kapitale zakładowym TIM SA i uprawnia do 4.000.000 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowi udział w wysokości 18,02 % w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki. Według oświadczenia Prezesa Zarządu TIM SA sporządzonego na dzień 20.11.2014r, po zawarciu transakcji, o
których mowa powyżej, na moment sporządzania ww. oświadczenia, łącznie z żoną Ewą Foltą posiada 4.095.000 akcji TIM SA, co stanowi udział w wysokości 18,45 % w kapitale zakładowym TIM SA i uprawnia do 4.095.000 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowi udział w wysokości 18,45 % w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

TIM SA
(pełna nazwa emitenta)
TIM Handel (han)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
55-011 Siechnice
(kod pocztowy) (miejscowość)
Eugeniusza Kwiatkowskiego 24
(ulica) (numer)
(0-71) 37 61 621 (0-71) 37 61 620
(telefon) (fax)
zarzad@tim.pl www.tim.pl
(e-mail) (www)
897 000 96 78 930339253
(NIP) (REGON)
d108r5w

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-11-21 Maciej Posadzy Członek Zarządu
2014-11-21 Anna Słobodzian-Puła Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d108r5w

Podziel się opinią

Share
d108r5w
d108r5w