Trwa ładowanie...
d3lhttw
d3lhttw
espi

TIM - Nabycie akcji przez osobę zarządzajacą. (30/2014)

TIM - Nabycie akcji przez osobę zarządzajacą. (30/2014)
Głosuj
Głosuj
Podziel się
Opinie
d3lhttw

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 30 | / | 2014 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-11-26 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | TIM | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Nabycie akcji przez osobę zarządzajacą. | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Zarząd TIM SA niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości informację, iż w dniu 26.11.2014r Pan Krzysztof Folta ? Prezes Zarządu TIM SA, poinformował Spółkę o nabyciu akcji TIM SA. Zgodnie z ww. oświadczeniem: - w dniu 20.11.2014r Pan Krzysztof Folta nabył: 5 000 sztuk akcji po cenie 5,00 PLN za każdą akcję, 5.000 sztuk akcji po cenie 4,99 PLN za każdą akcję, 3.585 szt. akcji za cenę 4,95 PLN za każdą akcję, łącznie 13 585 akcji TIM SA . - w dniu 21.11.2014r Pan Krzysztof Folta nabył 41 415 akcji TIM SA po cenie 5,00 za każdą akcję. Łącznie w okresie 20-21.11. 2014r Pan Krzysztof Folta nabył 55.000 akcji TIM SA. Transakcje, o których mowa powyżej, dokonane zostały na Giełdzie Papierów Wartościowych w trybie transakcji sesyjnych zwykłych. Jednocześnie Prezes Zarządu poinformował, iż przed zawarciem transakcji, o których mowa powyżej, łącznie z żoną Ewą Folta posiadał 4.095.000 akcji TIM SA, co stanowi udział w wysokości 18,45 % akcji w kapitale zakładowym TIM SA i uprawnia do 4.095.000 głosów na Walnym
Zgromadzeniu Spółki, co stanowi udział w wysokości 18,45 % w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki. Według oświadczenia Prezesa Zarządu TIM SA sporządzonego na dzień 24.11.2014r, po zawarciu transakcji, o których mowa powyżej, na moment sporządzania ww. oświadczenia, łącznie z żoną Ewą Folta posiada 4.150.000 akcji TIM SA, co stanowi udział w wysokości 18,69 % w kapitale zakładowym TIM SA i uprawnia do 4.150.000 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowi udział w wysokości 18,69 % w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

TIM SA
(pełna nazwa emitenta)
TIM Handel (han)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
55-011 Siechnice
(kod pocztowy) (miejscowość)
Eugeniusza Kwiatkowskiego 24
(ulica) (numer)
(0-71) 37 61 621 (0-71) 37 61 620
(telefon) (fax)
zarzad@tim.pl www.tim.pl
(e-mail) (www)
897 000 96 78 930339253
(NIP) (REGON)
d3lhttw

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-11-26 Maciej Posadzy Członek Zarządu
2014-11-26 Anna Słobodzian-Puła Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3lhttw

Podziel się opinią

Share
d3lhttw
d3lhttw