Trwa ładowanie...
d1x9z0f

TIM - Nabycie przez TIM SA udziału w wysokości 53,5 % w kapitale zakładowym MARKETEO.COM SA. (21/...

TIM - Nabycie przez TIM SA udziału w wysokości 53,5 % w kapitale zakładowym MARKETEO.COM SA. (21/2011)

Share
d1x9z0f

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 21 | / | 2011 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2011-10-11 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | TIM | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Nabycie przez TIM SA udziału w wysokości 53,5 % w kapitale zakładowym MARKETEO.COM SA. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd TIM SA z siedzibą w Siechnicach informuje, iż w związku z zarejestrowaniem przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy podwyższenia kapitału zakładowego MARKETEO.COM SA z kwoty 715.000 PLN do kwoty 1.000.000 PLN, w konsekwencji emisji 2.850.000 akcji serii C MARKETEO COM. SA, o wartości nominalnej 0,10 PLN każda, objętych przez TIM SA , aktualnie TIM SA posiada 5.350.000 akcji MARKETEO.COM SA o wartości nominalnej 0,10 PLN ( dziesięć groszy ) każda, co stanowi udział w wysokości 53,5 % w kapitale zakładowym MARKETEO.COM SA. Wyżej wymienione akcje uprawniają TIM SA do 53,5 % ogółu głosów na Walnym Zgromadzeniu MARKETEO.COM SA. Przed zarejestrowaniem przez Sąd podwyższenia kapitału zakładowego, o którym mowa powyżej, TIM SA posiadał 2.500.000 akcji serii A MARKETEO. COM z siedzibą w Bydgoszczy o wartości nominalnej 0,10 PLN ( dziesięć groszy ) każda, które łącznie stanowiły 34,96 % w kapitale zakładowym MARKETEO.COM SA i uprawniały do 34,96 % głosów w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu MARKETEO.COM
SA. Informację o przyjęciu przez TIM SA oferty nabycia 2.850.000 akcji serii C MARKETEO.COM SA, Zarząd TIM SA przekazał do publicznej wiadomości w dniu 14.09.2011r raporcie bieżącym nr 19/2011. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1x9z0f

| | | TIM SA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | TIM | | Handel (han) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 55-011 | | Siechnice | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Eugeniusza Kwiatkowskiego | | 24 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | (0-71) 37 61 621 | | (0-71) 37 61 620 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | zarzad@tim.pl | | www.tim.pl,www.ri.tim.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 897 000 96 78 | | 930339253 | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-10-11 Maciej Posadzy Wiceprezes Zarządu, Dyrektor ds. Operacyjnych
2011-10-11 Anna Słobodzian- Puła Prokurent

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1x9z0f

Podziel się opinią

Share
d1x9z0f
d1x9z0f