Trwa ładowanie...
d3t82ai
espi

TPSA - Realizacja programu nabywania akcji własnych w dniach od 14 marca do 20 marca 2012 roku. (...

TPSA - Realizacja programu nabywania akcji własnych w dniach od 14 marca do 20 marca 2012 roku. (40/2012)
Share
d3t82ai

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | Raport bieżący nr | 40 | / | 2012 | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2012-03-21 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | TPSA | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Realizacja programu nabywania akcji własnych w dniach od 14 marca do 20 marca 2012 roku. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Inne uregulowania | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Na podstawie art. 4 ust. 4 rozporządzenia Komisji (WE) nr 2273/2003 z dnia 22 grudnia 2003 r., Zarząd Telekomunikacji Polskiej S.A.("TP S.A") informuje o realizacji Programu nabywania akcji własnych przez Spółkę w celu ich umorzenia. W dniach od 14 marca do 20 marca 2012 roku TP S.A. w ramach Programu nabyła 565 000 akcji własnych o wartości nominalnej 3 złote każda, podczas sesji giełdowych na rynku podstawowym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Nabyte akcje stanowią 0,04% kapitału zakładowego Spółki oraz uprawniają do wykonania 0,04% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy. Średnia jednostkowa cena akcji nabytej w tym okresie wynosiła 16,8322 złotych. Od dnia rozpoczęcia Programu Spółka nabyła łącznie 14 414 120 akcji własnych za kwotę 252 218 457,84 złotych. Akcje własne nabyte przez Spółkę od dnia rozpoczęcia Programu stanowią 1,08% kapitału zakładowego Spółki oraz uprawniają do wykonania 1,08% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy. Szczegółowe dane
dotyczące każdej transakcji (data, godzina, ilość nabytych akcji oraz cena) znajdują się w Załączniku nr 1 do niniejszego raportu bieżącego. Wszystkie akcje Spółka nabyła za pośrednictwem biura maklerskiego Dom Maklerski BZ WBK S.A.. Program będzie prowadzony do czasu, gdy wysokość środków wykorzystanych na jego realizację osiągnie 800 000 000 złotych, lecz nie dłużej niż do 31 grudnia 2012 roku, zgodnie z upoważnieniem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 13 października 2011 roku. | | | | | | | | | | |
| | Załączniki | | | | | | | | | | |
| | Plik | Opis | | | | | | | | | |
| | skup 14.03.2012 - 20.03.2012.pdf | Załącznik nr 1 zawierający wykaz transakcji | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

TELEKOMUNIKACJA POLSKA SA
(pełna nazwa emitenta)
TPSA Telekomunikacja (tel)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
00-105 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
Twarda 18
(ulica) (numer)
022 527 23 23 022 527 23 41
(telefon) (fax)
investor.relations@telekomunikacja.pl telekomunikacja.pl
(e-mail) (www)
526-02-50-995 012100784
(NIP) (REGON)
d3t82ai

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2012-03-21 Maciej Witucki Prezes Zarządu TP S.A.
2012-03-21 Jacques de Galzain Członek Zarząu TP S.A.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3t82ai

Podziel się opinią

Share
d3t82ai
d3t82ai