Trwa ładowanie...
d4mmfmq
espi

TRAVELPLANET - Informacja o Akcjonariuszach posiadających ponad 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym...

TRAVELPLANET - Informacja o Akcjonariuszach posiadających ponad 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Travelplanet.pl S.A. w dniu 22 października 2013 roku (38/2013)
Share
d4mmfmq

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 38 | / | 2013 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-10-25 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | TRAVELPLANET | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Informacja o Akcjonariuszach posiadających ponad 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Travelplanet.pl S.A. w dniu 22 października 2013 roku | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 % | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Travelplanet.pl S.A. z siedzibą we Wrocławiu zawiadamia, że następujący Akcjonariusze, biorący udział w obradach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dniu 22 października 2013 roku odbywającego się we Wrocławiu, posiadaliby co najmniej 5% głosów na Zgromadzeniu: ? INVESTOR FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY dysponujący na Walnym Zgromadzeniu 542 217 akcjami i 542 217 głosami, stanowiącymi 66,40% głosów na Walnym Zgromadzeniu oraz stanowiącymi 22,90% ogólnej liczby głosów, ? FAJNA HOLDINGS LIMITED dysponująca na Walnym Zgromadzeniu 134 000 akcjami i 134 000 głosami, stanowiącymi 16,41% głosów na Walnym Zgromadzeniu oraz stanowiącymi 5,66% ogólnej liczby głosów. Na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Travelplanet.pl S.A. obecnych było 816.576 akcji, które stanowiły 34,49% kapitału zakładowego, w związku z czym wobec postanowień § 21 ust. 2 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie nie było zdolne do podejmowania ważnych uchwał, dlatego też Akcjonariusze, poza podjęciem uchwały o wyborze
przewodniczącego obrad Walnego Zgromadzenia, nie przystąpili do głosowania pozostałych uchwał przewidzianych w porządku obrad. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

TRAVELPLANET.PL SA
(pełna nazwa emitenta)
TRAVELPLANET Usługi inne (uin)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
53-238 Wrocław
(kod pocztowy) (miejscowość)
Ostrowskiego 9
(ulica) (numer)
+48 71 341 82 45 +48 71 343 17 49
(telefon) (fax)
info@travelplanet.pl www.travelplanet.pl
(e-mail) (www)
8971652554 932281575
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-10-25 Jerzy Krawczyk Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d4mmfmq

Podziel się opinią

Share
d4mmfmq
d4mmfmq