Trwa ładowanie...
d46w02y
d46w02y
espi

TRAVELPLANET - Zawiadomienie o zmniejszeniu udziału poniżej 5% w ogólnej liczbie głosów na walnym...

TRAVELPLANET - Zawiadomienie o zmniejszeniu udziału poniżej 5% w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Travelplanet.pl S.A. (14/2012)
Share
d46w02y

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 14 | / | 2012 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2012-08-01 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | TRAVELPLANET | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zawiadomienie o zmniejszeniu udziału poniżej 5% w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Travelplanet.pl S.A. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Travelplanet.pl S.A. ("Emitent", "Spółka") informuje, iż w dniu 1 sierpnia 2012 roku otrzymał zawiadomienie od PZU SA z siedzibą w Warszawie przy Al. Jana Pawłą II 24, działającego zgodnie z art. 69 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. Nr 184, poz. 1539 z poźn. zm.), że w wyniku wniesienia przez PZU SA i PZU Życie SA w dniu 24 lipca 2012 roku 129 143 akcji spółki Travelplanet.pl SA ("Spółka") do funduszu inwestycyjnego PZU FIZ AKCJI zaangażowanie PZU SA wraz z podmiotem zależnym ? PZU Życie SA spadło poniżej progu 5% w całkowitej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. Liczba akcji posiadanych przed zmianą udziału: 152 989 Procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki: 6,46% Liczba głosów z akcji: 152 989 Procentowy udział w ogólnej licznie głosów: 6,46% Liczba akcji posiadanych po zmianie udziału: 23 846 Procentowy udział w kapitale
zakładowym Spółki: 1,01% Liczba głosów z akcji: 23 846 Procentowy udział w ogólnej licznie głosów: 1,01% | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

TRAVELPLANET.PL SA
(pełna nazwa emitenta)
TRAVELPLANET Usługi inne (uin)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
53-238 Wrocław
(kod pocztowy) (miejscowość)
Ostrowskiego 9
(ulica) (numer)
071 3418245 071 7334930
(telefon) (fax)
info@travelplanet.pl www.travelplanet.pl
(e-mail) (www)
8971652554 932281575
(NIP) (REGON)
d46w02y

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2012-08-01 Jerzy Krawczyk Prezes Zarządu
2012-08-01 Bożena Garbińska Członek Zarządu ds. Finansowych

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d46w02y

Podziel się opinią

Share
d46w02y
d46w02y