Trwa ładowanie...
d14uoie

TRION - Akcjonariusze obecni na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 11.10.2011 roku p...

TRION - Akcjonariusze obecni na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 11.10.2011 roku posiadający powyżej 5% głosów (65/2011)

Share
d14uoie
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 65 / 2011
Data sporządzenia: 2011-10-11
Skrócona nazwa emitenta
TRION
Temat
Akcjonariusze obecni na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 11.10.2011 roku posiadający powyżej 5% głosów
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 %
Treść raportu:
Zarząd TRION S.A. na podstawie art. 70 pkt 3 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. z 2005 r. Nr 184, poz. 1539) informuje, że na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki TRION S.A., które odbyło się w dniu 11 października 2011 roku obecnych było dwóch akcjonariuszy, w tym jeden który przekroczył 5% udział w głosach na NWZ. Obecni akcjonariusze reprezentowali łącznie 17 181 902 akcje, co stanowiło 6,37 % głosów w Spółce. Poniżej lista Akcjonariuszy powyżej 5 % głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki TRION S.A. : 1.SGB-BANK SPÓŁKA AKCYJNA Liczba akcji : 16 397 840 Liczba przysługujących głosów łącznie : 16 397 840 (a) 6,08% głosów ogółem, (b) 95,44 % głosów na NWZA

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d14uoie

| | | TRION SA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | TRION | | Materiałów budowlanych (mbu) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 88-100 | | Inowrocław | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Marcinkowskiego | | 154 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 052 35 84 130 | | 052 357 11 26 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | sekretariat@trion.pl | | www.trion.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 944-16-35-703 | | 351284072 | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-10-11 Jarosław Żołędowski Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d14uoie

Podziel się opinią

Share
d14uoie
d14uoie