Trwa ładowanie...
d3m52rr

TVN - Korekta raportu nr 2/2015 z dnia 7 stycznia 2015 r. o tytule:Podwyższenie kapitału zakłado ...

TVN - Korekta raportu nr 2/2015 z dnia 7 stycznia 2015 r. o tytule:Podwyższenie kapitału zakładowego TVN S.A. (2/2015)

Share
d3m52rr
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 2 / 2015 K
Data sporządzenia: 2015-02-17
Skrócona nazwa emitenta
TVN
Temat
Korekta raportu nr 2/2015 z dnia 7 stycznia 2015 r. o tytule: Podwyższenie kapitału zakładowego TVN S.A.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Skorygowana treść raportu: Zarząd TVN S.A. informuje, że w dniu 7 stycznia 2015 r. otrzymał informację o dokonaniu przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego Spółki TVN S.A. z kwoty 70 068 830,40 zł. do kwoty 70 256 010,00 zł w wyniku objęcia 133 730 akcji TVN S.A na okaziciela serii C2 i 802 168 akcji TVN S.A. na okaziciela serii E4. Po rejestracji kapitał zakładowy TVN S.A. składa się z 351 280 050 akcji o nominalnej wartości 20 gr. każda, w tym: 161 815 430 akcji imiennych serii A, 1 390 000 akcji imiennych serii B, 17 150 000 akcji imiennych serii D oraz 170 924 620 zdematerializowanych akcji na okaziciela w obrocie giełdowym. Liczba głosów na Walnym Zgromadzeniu TVN S.A. wynikająca ze wszystkich wyemitowanych akcji po zarejestrowaniu zmiany wysokości kapitału zakładowego TVN S.A. wynosi z 351 280 050 głosów. Każda akcja uprawnia do jednego głosu na Walnym Zgromadzeniu TVN S.A.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | | | |
| --- | --- | --- | --- |
| | MESSAGE (ENGLISH VERSION) | | |
| | | | |
| | Corrected report: The Management Board of TVN S.A. informs, that on January 7, 2015 it was informed that the Court registered an increase in the share capital of TVN S.A. The share capital of TVN S.A. has been increased from PLN 70,068,830.40 to PLN 70,256,010.00 as a result of issuing 133,730 bearer shares C2 series, 802,168 bearer shares E4 series. After the registration of this increase the share capital of TVN S.A. is split into 351,280,050 shares, each of PLN 0.20 nominal value of which: 161,815,430 registered shares A series, 1,390,000 registered shares B series, 17,150,000 registered shares D series and 170,924,620 bearer shares. After the registration of the increase of the share capital of TVN S.A., the number of votes on the General Shareholders Meeting of TVN S.A., resulting from the registered share capital of TVN S.A. amounts to 351,280,050 votes. Each share gives one vote at the Shareholders Meeting of TVN S.A. The increase was conducted within the framework of the conditional capital
increase resulting from execution of TVN Incentive Plan introduced on the base of resolutions adopted by the General Meeting of Shareholders of TVN S.A. | | |
| | | | |

d3m52rr

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | TVN SA | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | TVN | | Media (med) | | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | | | | | | |
| | | 02-952 | | Warszawa | | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | | |
| | | Wiertnicza | | 166 | | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | | |
| | | 022 856 60 60 | | 022 856 66 66 | | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | | |
| | | 9510057883 | | 011131245 | | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-02-17 Markus Tellenbach Prezes Zarządu Markus Tellenbach
2015-02-17 John Drscoll Wiceprezes Zarządu John Drscoll

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3m52rr

Podziel się opinią

Share
d3m52rr
d3m52rr