Trwa ładowanie...
d20s7ur
d20s7ur

Tygodniowy przegląd wiadomości ISBnews z sektora TMT

Warszawa, 10.10.2014 (ISBnews) - Poniżej przedstawiamy przegląd najważniejszych wiadomości z sektora telekomunikacja-media-technologie z okresu 6 - 10 października br.
Share
d20s7ur

BIZNES I FINANSE: RYNEK

Rynek telekomunikacyjny: Wartość tego rynku w Polsce w całym 2014 r. szacowana jest na 44,4 mld zł, co będzie oznaczać spadek r/r o 0,7%, wynika z raportu ?Rynek telekomunikacyjny w Polsce 2014. Prognozy rozwoju na lata 2014-2018", firmy badawczej PMR.
?Według raportu w 2013 r. wartość rynku telekomunikacyjnego w Polsce wyniosła 44,7 mld zł. W porównaniu do roku poprzedniego rynek spadł o blisko 4%. Przekładało się to na strategie głównych graczy. W bieżącym roku rynek również straci, choć skala spadku będzie mniej dotkliwa" - czytamy w komunikacie.

Na ogólny spadek rynku mocno wpłynęły wyniki na rynku telefonii komórkowej. Jeśli dodać do tego kolejny rok dwucyfrowych spadków w sektorze telefonii stacjonarnej, gdzie usługi na bazie VoIP i WLL nie są w stanie zrównoważyć erozji przychodów z tradycyjnych usług głosowych na bazie sieci PSTN, kurczenie się całego rynku jest nieuniknione, podano również.

d20s7ur

?Wprawdzie na sytuację w branży pozytywnie wpłynął wzrost wydatków operatorów na infrastrukturę i sprzęt telekomunikacyjny, lecz nie jest to czynnik mogący zupełnie odwrócić negatywne trendy. Nie jest tego w stanie zrobić również segment transmisji danych, dostępu do internetu i łączy dzierżawionych (DLISP), który w ostatnim czasie balansuje na granicy wzrostu. Poziom nasycenia usługami internetowymi nie pozwala na znaczącą poprawę przychodów dostawców stacjonarnych, którzy zmuszeni są do konkurencji między sobą i operatorami komórkowymi o istniejącą bazę abonencką" - czytamy dalej.

PMR podkreśla, że o wzrost organiczny jest trudno; wynika on przede wszystkim z budowy nowych mieszkań i jedynie w niewielkim stopniu z dodawania nowych abonentów już będących w zasięgu sieci. Struktura rynku telekomunikacyjnego w Polsce jest stabilna. Jak co roku, rozstrzygające znaczenie dla sytuacji na rynku mają wyniki operatorów telefonii komórkowej i od tego w największym stopniu zależy skala wzrostu bądź spadku rynku.

?Utrzymywanie kluczowego znaczenia operatorów komórkowych dla całego rynku telekomunikacyjnego, oprócz wzrostu intensywności korzystania z usług telefonii komórkowej w Polsce, wynika również z konsekwentnego rozszerzania przez nich działalności poza obszar usług telefonii komórkowej. Rzeczywiste wpływy operatorów wyłącznie z usług telefonii komórkowej (usługi głosowe na rynku detalicznym i hurtowym oraz usługi dodane bez internetu) w praktyce maleją, choćby z uwagi na obniżki stawek za zakańczanie połączeń" - dodano w informacji.

Dotychczas najbardziej dynamiczny z segmentów rynku telekomunikacyjnego w Polsce - DLISP - zyskał również w 2013 r., ale wzrost po raz kolejny był niższy niż rok wcześniej, zmierzając w kierunku zupełnej stagnacji. Rynek ISP, będący głównym komponentem segmentu DLISP, ewidentnie się nasycił i trudno się spodziewać dynamicznych wzrostów w kolejnych latach, choć ostatnie inwestycje w regionalne sieci szerokopasmowe pozwalają na zwiększony optymizm dzięki dotarciu do bazy nowych abonentów z usługami o wyraźnie lepszej jakości. Wciąż obecne jest na rynku zjawisko substytucji telefonii stacjonarnej przez komórkową. Szczególnie bolesnych spadków doświadcza segment usług bazujących na tradycyjnych sieciach PSTN, wymienia PMR.

d20s7ur

Źródło: ISBnews

Medialne marki: Najczęściej pojawiającą się w mediach marką sieci handlowych jest Biedronka, wyprzedzając Tesco i Carrefour, wynika z tegorocznej edycji rankingu Top Marka opublikowanego przez miesięcznik Press przy współpracy z Press-Service Monitoring Mediów. Laureatami z innych popularnych segmentów rynkowych zostały m.in. T-Mobile, PZU oraz PKO BP.

Biedronka, lider tegorocznego rankingu, pojawiła się w tym okresie w ponad 5 tys. publikacjach prasowych i blisko 20 tys. internetowych. Marki Tesco, która uplasowała się na drugiej pozycji, dotyczyło w tym samym okresie blisko 3,5 tys. publikacji. Według twórców rankingu medialna popularność Biedronki to m.in. efekt wprowadzanego w ub. roku systemu płatności mobilnych i testów płatności kartami.

?Sieciom handlowym opłaca się inwestować w profesjonalną komunikację. Ekwiwalent reklamowy, czyli szacunkowa kwota potrzebna do zakupu powierzchni reklamowej odpowiadającej artykułom analizowanym w rankingu, w przypadku Biedronki wyniósł 203,4 mln zł, Tesco - 160,3 mln zł a trzeciej w zestawieniu marki Carrefour - 77,02 mln zł" - wyliczono.

d20s7ur

W innych kategoriach branżowych rankingu Top Marka zwyciężyły m.in. brandy: T-Mobile (telekomunikacja), PZU (ubezpieczenia) i PKO BP (banki). Wśród agencji PR zwyciężyła Partners of Promotion, wyprzedzając agencję AM Art Media, która odpowiada za medialną obsługę Biedronki.

Źródło: ISBnews

Szerokopasmowy internet: Urząd Komunikacji Elektronicznej (UKE) zdecydował o uwolnieniu rynku szerokopasmowego dostępu do Internetu w 76 gminach, podał Urząd.

?Nowe regulacje spowodują korzystne zmiany zarówno dla konsumentów, jak i operatorów: wzrost inwestycji i zwiększenie konkurencyjności. Decyzja Prezesa Urzędu to przełomowy krok na drodze do liberalizacji tego rynku i zwiększenia inwestycji. Skutkuje brakiem obciążeń regulacyjnych dla rynku hurtowego dostępu szerokopasmowego na obszarach skutecznie konkurencyjnych. Tym samym powinna ona również pozytywnie wpłynąć na rozwój nowoczesnej infrastruktury telekomunikacyjnej w Polsce, co jest niezwykle istotne w związku z koniecznością realizacji postanowień Europejskiej Agendy Cyfrowej oraz Narodowego Planu Szerokopasmowego"- czytamy w komunikacie.

d20s7ur

Brak regulacji na obszarach konkurencyjnych będzie stanowił dodatkowy bodziec do zwiększenia inwestycji w nową infrastrukturę zarówno dla Orange Polska, jak i dla operatorów alternatywnych. Z kolei regulacja na obszarach niekonkurencyjnych pozwoli na dalszą konkurencję usługową, bazującą na infrastrukturze Orange w celu zagwarantowania użytkownikom osiągania maksymalnych korzyści w zakresie różnorodności, ceny i jakości usług telekomunikacyjnych, podkreślono w informacji.

?W kontekście wciąż niezadowalającej penetracji szerokopasmowego Internetu w naszym kraju, zarówno operator o znaczącej pozycji, jak i operatorzy alternatywni powinni działać w kierunku szybkiej rozbudowy infrastruktury telekomunikacyjnej. Oczywiście decyzje biznesowe, a za takie należy uznać rozbudowę posiadanej infrastruktury telekomunikacyjnej, zawsze leżą w gestii przedsiębiorców i są ich suwerennymi decyzjami, jednakże jedynie zwiększenie inwestycji infrastrukturalnych pozwoli świadczyć pełne spektrum usług dla szerszego grona odbiorców, a co za tym idzie, zwiększać i poprawiać dostęp konsumentów do nowoczesnego, szerokopasmowego Internetu" - powiedziała prezes UKE Magdalena Gaj, cytowana w komunikacie.

W opinii prezesa UKE, nienakładanie na tzw. operatora zasiedziałego obowiązków regulacyjnych, którymi nie powinien on być obciążany na skutecznie konkurencyjnych obszarach, powinno pozytywnie wpłynąć na jego skłonność do podejmowania działań inwestycyjnych, a pośrednio także na możliwości konkurencyjne wobec innych operatorów. Wprowadzenie nowej regulacji, która w sposób kompleksowy i spójny reguluje tak ważny segment, jakim jest rynek szerokopasmowego dostępu do Internetu było konieczne, aby zapewnić przejrzystość i przewidywalność zobowiązań, istotną dla wszystkich uczestników rynku telekomunikacyjnego.

?Stworzenie realnej konkurencji na kilkudziesięciu lokalnych rynkach, na których działają i konkurują ze sobą różni operatorzy, pozwoli zwiększyć nie tylko konkurencję usługową, lecz także infrastrukturalną pomiędzy wszystkimi graczami, przede wszystkim w oparciu o infrastrukturę nowej generacji. Dlatego prowadziłam intensywne działania na rzecz liberalizacji tego rynku, gdyż to właśnie zachęci przedsiębiorców - w tym Orange - do kolejnych inwestycji" - dodała Gaj.

d20s7ur

Źródło: ISBnews

Sieć szerokopasmowa: W Polsce w ramach Narodowego Planu Szerokopasmowego ma powstać ok. 45 tys. km sieci szerokopasmowej, powiedział Minister administracji i cyfryzacji Andrzej Halicki

Źródło: PB.pl

LTE: Opracowana przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji (MAiC) analiza zakłada budowę jednej sieci LTE przez wszystkich operatorów i rozdzielenie w przetargu pasma 800 MHz. Zdaniem resortu cyfryzacji ma to zapewnić dostęp do superszybkiego internetu niemal w każdym domu. Za tym pomysłem są operatorzy Plusa i Play, przeciw Orange Polska i T-Mobile Polska.

d20s7ur

Jednocześnie Urząd Komunikacji Elektronicznej poinformował o zakończeniu konsultacji w kwestii potencjalnej aukcji LTE. W najbliższym czasie ma informować o decyzjach.

Źródło: PB, wp.pl, UKE

Opłata reprograficzna: Rząd zamierza nałożyć dodatkową opłatę na rzecz twórców, którą będzie pobierał m.in. od producentów smartfonów i tabletów. Chodzi o wielkie pieniądze, czyli nawet 300 mln złotych rocznie. Organizacje zrzeszające artystów twierdzą, że dziś to oni tracą najwięcej. Natomiast producenci sprzętu przekonują, że będzie to drugi podatek od tego samego.

Źródło: TVN BiŚ

Bezpieczeństwo IT: Ryzyko utraty danych o krytycznym znaczeniu dla działania firm jest w Polsce coraz wyższe - to główny wniosek płynący z najnowszego raportu opublikowanego przez Cisco.

Wg badania przeprowadzonego przez Cisco wśród ponad 1000 pracowników polskich firm i instytucji:

Aż 83% badanych pracowników polskich firm nie zdaje sobie sprawy z istnienia nowych, poważnych zagrożeń dla bezpieczeństwa (takich jak luka Heartbleed).

55% uważa, że sposób zachowania się pracowników jest jednym z dwóch największych zagrożeń dla bezpieczeństwa danych i ustępuje tylko zagrożeniom ze strony zorganizowanych grup cyberprzestępczych (62%).

55% sądzi, że w ich firmie funkcjonuje polityka bezpieczeństwa, ale aż 30% przyznaje, że nic nie wie na ten temat.

57% deklaruje przestrzeganie firmowych reguł polityki bezpieczeństwa na niskim lub umiarkowanym poziomie.

Jeden na ośmiu ankietowanych przyznaje się do aktywnego omijania tych reguł.

34% uważa, że system bezpieczeństwa IT w ich firmie hamuje innowacyjność, przeszkadza we współpracy i powoduje, iż wykonywanie pracy jest trudniejsze.

Źródło: Cisco

BIZNES I FINANSE: SPÓŁKI

Posnet Polska, Intel: Posnet zamierza utrzymać pozycję lidera na rynku drukarek fiskalnych, a nawet zwiększyć udział rynkowy z 44% w 2013 roku o kilka punktów procentowych w perspektywie roku, poinformował agencję ISBnews prezes Robert Abramczuk. We wzmocnieniu pozycji firmy ma pomóc m.in. wprowadzenie do sprzedaży opracowanego wspólnie z Intelem terminala fiskalnego Posnet Thermal HD.

"Pracowaliśmy z Intelem nad naszym nowym urządzeniem, by przede wszystkim utrzymać pozycję lidera na niełatwym rynku, ale sądzimy, że nasz udział w rynku uda się nawet zwiększyć o jeszcze kilka punktów procentowych. W przyszłym roku chcemy zbliżyć się do 50%" - powiedział ISBnews Abramczuk.

Prezes podkreślił, że zamierza wspólnie z Intelem realizować kolejne projekty.

"Posnet w zeszłym miesiącu zakupił Lubelskie Fabryki Wag - Fawag - i tam, w segmencie wag, jest kilka projektów, w których możemy coś wspólnie pokazać. Ale i w obszarze fiskalnym także na pewno zrealizujemy kolejne wspólne projekty" - powiedział.

W nawiązaniu do nabycia Fawagu, prezes poinformował, że spółka pracuje nad kolejnymi akwizycjami, ale nie może obecnie ujawnić ich szczegółów.

Natomiast w najbliższych miesiącach spółka będzie koncentrować się na zapewnieniu podaży dla nowej grupy odbiorców kas fiskalnych, która pojawi się w związku z rozporządzeniem ministra finansów. Dotyczy to głównie lekarzy, prawników, zakładów kosmetycznych i fryzjerskich, warsztatów samochodowych, które do tej pory nie musiały posiadać kas fiskalnych, jeśli nie przekraczały 20 tys. zł rocznego obrotu. Od przyszłego roku będą musieli posiadać kasę fiskalną bez względu na wysokość obrotu, wyjaśnił prezes.

"To jest nasz najbliższy horyzont - przygotowanie towaru dla nowych klientów na marzec przyszłego roku. Jest to grupa szacowana na ok. 70 tys. nowych podatników. Dla przychodów spółki nie będzie to olbrzymi skok, jednak spory i odczuwalny wzrost" - podsumował Abramczuk.

Jak informowali wcześniej podczas konferencji prasowej przedstawiciele spółki, za ok. 2 tygodnie Posnet wprowadzi do sprzedaży opracowany wspólnie z Intelem terminal fiskalny Posnet Thermal HD, łączący w jednym urządzeniu komputer mini PC, drukarkę fiskalną i odtwarzacz cyfrowej reklamy. Ostatnia funkcja wprowadza nowe możliwości biznesowe, pozwalając na np. wyświetlanie i zarządzanie reklamą w formie cyfrowej.

Źródło: ISBnews

Qumak: Tworzy grupę kapitałową, składającą się ze spółek specjalistycznych. Działalność pierwszych trzech wyodrębnionych firm ma dodać do skonsolidowanego zysku netto łączną szacowaną kwotę rzędu 7,7 mln zł w latach 2015-2017, wynika z wypowiedzi prezesa Pawła Jagusia.

"Tworzymy grupę kapitałową składającą się ze spółek w wyspecjalizowanych, wysokomarżowych segmentach. Zakładamy rozwój w Polsce i Europie, a także opracowanie nowych produktów. Główny cel to wzrost marż" - powiedział Jaguś podczas spotkania z dziennikarzami.

Według jego słów, ma to być platforma dla przedsiębiorców do budowania wspólnych kompetencji, zwłaszcza, że w jego ocenie "nowatorstwo źle się rozwija w dużych organizmach".

"Żeby nie utracić motywacji, zdecydowaliśmy się powoływać spółki na wyspecjalizowanych polach, gdzie jest potencjał rozwoju oraz finansowanie z Unii. Qumak pozostaje głównym oferentem przy dużych kontraktach. Z kolei spółki z grupy będą walczyć o mniejsze wysokomarżowe umowy, przy których Qumak nie jest konkurencyjny w dotychczasowej strukturze" - dodał prezes Qumaka.

Jak wskazał, działalność w grupie pozwoli na przejęcie marż podwykonawców i rozwój specjalistycznych kompetencji.

Nowo utworzone spółki to Star ITS, który będzie zajmował się inteligentnymi systemami transportowymi, Skylar koncentrujący się na infrastrukturze lotniskowej oraz spółka multimedialna zajmująca się ekspozycjami multimedialnymi. Jak wskazał Jaguś, będą tworzone kolejne spółki dedykowane wyspecjalizowanym niszom.

"Szacowany dodatkowy zysk netto wypracowany dzięki założeniu tych trzech spółek według wstępnych założeń finansowych to 0,9 mln zł w 2015 roku, 2,3 mln zł w 2016 roku oraz 4,5 mln zł w 2017 roku" - wskazał prezes Qumaka.

Według strategii, cel Qumaka to 5% rentowności netto. Spółkom z grupy postawiono cel marży netto na poziomie ponad 5%, podsumował szef Qumaka.

Źródło: ISBnews

Orange Polska: Po deregulacji szerokopasmowego dostępu do internetu firma zapowiada nową ofertę internetową dla klientów indywidualnych, poinformował prezes Orange Polska Bruno Duthoit. Operator analizuje ponadto możliwości inwestycji w infrastrukturę szerokopasmową.

?UKE tworzy warunki do rozwoju rynku internetowego i realizacji Agendy Cyfrowej w Polsce. Deregulacja szerokopasmowego dostępu do Internetu z pewnością się do tego przyczyni. To dobra wiadomość przede wszystkim dla klientów, którzy już wkrótce będą mogli skorzystać z nowej atrakcyjnej oferty internetowej" - powiedział Duthoit, cytowany w komunikacie.

Dodał, że decyzja UKE tworzy też lepsze warunki dla inwestycji w bardzo szybki szerokopasmowy internet.

?Analizujemy wszystkie możliwe opcje i w ciągu kilku miesięcy zdefiniujemy plan w tej dziedzinie" - zaznaczył Duthoit.

Orange Polska wskazał w komunikacie, że zamierza nadal udostępniać swoją infrastrukturę internetową operatorom alternatywnym na obszarach objętych deregulacją.

?W najbliższym czasie wprowadzona zostanie nowa oferta internetowa dla klientów indywidualnych. Analizowane są także możliwości inwestycji w infrastrukturę szerokopasmową. To reakcja na decyzję Urzędu Komunikacji Elektronicznej o uwolnieniu usług internetowych z ograniczeń regulacyjnych na terenie 76 gmin" - czytamy w komunikacie.

Źródło: ISBnews

Midas, Sferia: Urząd Komunikacji Elektronicznej (UKE) wydał decyzję w sprawie zmiany rezerwacji częstotliwości radiowych Sferii z zakresu 816-821 MHz oraz 857-862 MHz, podał Midas. Decyzja ma walor ostateczny i upoważnia Sferię do rozpoczęcia komercyjnego wykorzystywania przyznanych jej częstotliwości z zakresu 816-821 MHz oraz 857-862 MHz od dnia 1 stycznia 2015 r. Tym samym spełnił się jeden z warunków zawieszających umowę Midasa ze Sferią.

?W związku z powyższym, w ocenie Midasa wykonanie umowy ramowej w zakresie zawarcia umowy dostawy będzie możliwe w terminie (?) do dnia 31 grudnia 2014 r., ze skutkiem od dnia 1 stycznia 2015 r., a w zakresie zawarcia umowy hurtowej, w terminie wynikającym z Umowy Ramowej, tj. 12 miesięcy od daty uzyskania przez Sferię prawa do dysponowania częstotliwością pozwalającą na świadczenie usług LTE w Polsce" - czytamy w komunikacie.

Midas wskazał, że do zawarcia umowy dostawy oraz umowy hurtowej konieczne jest jeszcze spełnienie drugiego warunku zawieszającego (?), polegającego na wyrażeniu przez radę nadzorczą Midasa zgody na zawarcie umowy dostawy.

W przypadku zawarcia umowy dostawy spółki z grupy Midas dostarczą Sferii sieć telekomunikacyjną, w oparciu o którą Sferia będzie mogła świadczyć usługi telekomunikacyjne na warunkach nie gorszych niż technologia LTE oraz w oparciu o częstotliwości do których prawo dysponowania będzie miała Sferia. Natomiast w przypadku zawarcia umowy hurtowej, Sferia będzie sprzedawała w modelu hurtowym na rzecz Grupy Midas usługi wytworzone w sieci telekomunikacyjnej, a spółka będzie miała prawo do dalszej odsprzedaży takich usług.

Źródło: ISBnews

CD Projekt: Złożył apelację od wyroku sądu w sprawie odszkodowania od Skarbu Państwa z tytułu szkód poniesionych przez spółkę (działającą w tym czasie pod nazwą Optimus) w wyniku wydanych błędnych decyzji organów skarbowych, podał CD Projekt.

Źródło: ISBnews

Infovide-Matrix: Spółka i Enea porozumiały się w sprawie rozwiązania kontraktu na realizację systemu ISOK. Podpisana ugoda zakłada m.in. zrzeczenie się roszczeń dotyczących kosztów poniesionych przez każdą ze stron na realizację inwestycji oraz wyczerpuje wszelkie inne roszczenia stron związane z tym kontraktem, poinformowało Infovide-Matrix, które zapłaci Enei łącznie 2,7 mln zł.

Źródło: ISBnews

Examobile: Łączna liczba unikalnych instalacji aplikacji spółki na urządzeniach mobilnych do 30 września 2014 roku osiągnęła poziom 10,8 mln. W samym trzecim kwartale 2014 roku, użytkownicy aplikacji zainstalowali produkty spółki ponad 2,41 mln razy.

Źródło: spółka

Gremi Media: ?Życie Warszawy" znika z rynku wydawniczego. W ostatnim etapie było czterostronicowym cotygodniowym dodatkiem do ?Rzeczpospolitej".

Źródło: Presserwis

GIEŁDA, EMISJE, M&A:

TK Telekom, PKP Informatyka: Ogłoszenia zachęcające inwestorów do zakupu akcji TK Telekom i PKP Energetyka zostaną opublikowane najpóźniej za dwa miesiące, poinformował dyrektor zarządzający ds. prywatyzacji i nadzoru właścicielskiego w PKP Jacek Leonkiewicz. Według niego, bliżej prywatyzacji jest również PKP Intercity oraz PKP Informatyka.

Źródło: ISBnews

Finder: Spółka została właścicielem 100% akcji dotychczasowego wicelidera na rynku usług lokalizacyjnych w Polsce - firmy AutoGuard, poinformował Finder. Po połączeniu firma będzie obsługiwała ponad 7 tysięcy firm dysponujących przeszło 70 tysiącami lokalizowanych obiektów, co zapewni jej 1. pozycję w Polsce i wejście do grona największych firm europejskich.
Spółka podała, że w przyszłym roku liczba aktywacji powinna wzrosnąć do ponad 100 tysięcy. Rozwijana będzie ścisła współpraca z głównymi partnerami - T-Mobile i Nokią.

Źródło: ISBnews

Cube.ITG: Wraz ze spółką zależną Systemy Informatyczne Alma, mają dwie warunkowe umowy nabycia łącznie 100% udziałów spółki RightSoft za łącznie 8 mln zł, podała spółka.

Podstawowym przedmiotem działalności RightSoft jest sprzedaż licencji do systemu Esculap oraz świadczenie usług utrzymania i wsparcia systemu Esculap. RightSoft jest właścicielem kodu źródłowego systemu Eskulap i przysługują jej autorskie prawa majątkowe i zależne do systemu.

Źródło: ISBnews

IMS: Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) zatwierdziła prospekt emisyjny Internet Media Services w związku z zamiarem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym akcji serii A, B, C, D, E, F1, F2, F3, G oraz H, podał Urząd.

Źródło: ISBnews

Global City Holdings: Nabył pakiet akcji Cineworld Group Plc za 11,78 mln GBP i w efekcie łączny pakiet akcji jaki posiada przekracza 28% kapitału i głosów, podała spółka.

Źródło: ISBnews

Comp: Obligacje na okaziciela serii I/2014, o łącznej wartości nominalnej 36 mln zł, zadebiutowały na Catalyst w piątek.

Źródło: ISBnews

NTT System: GPW zawiesiła notowania akcji na wniosek spółki w związku ze zmianą ich wartości nominalnej od 13 do 24 października, podała Giełda.

Źródło: ISBnews

KADRY

Allegro: Rozpoczęły się zwolnienia grupowe. Jednocześnie firma zapowiada rekrutację nowych programistów.

Źródło: internet

ABC Data: Rada Nadzorcza powołała Ilonę Weiss na stanowisko prezesa zarządu z dniem 1 stycznia 2015 r. Jednocześnie RN podjęła decyzję o powołaniu od 1 stycznia Juliusza Niemotko do pełnienia funkcji wiceprezesa zarządu spółki na okres trzyletniej kadencji, podała spółka.

Źródło: ISBnews

Asseco Poland: Przedstawiciele Politechniki Rzeszowskiej i Asseco Poland podpisali porozumienie o współpracy. Specjaliści Asseco Poland poprowadzą przedmiot ?Systemy informatyczne klasy enterprise".

Źródło: spółka

Imagis: Powołano nowego wiceprezesa Rafała Arkadiusza Berlińskiego i nowego członka zarządu Jerzego Jacka Ceglińskiego. Jednocześnie RN zawiesiła w czynnościach prezesa Marcina Niewęgłowskiego z ważnego powodu w postaci podejrzenia istnienia potencjalnego konfliktu interesów pomiędzy nim a spółką - na okres do dnia 31 października 2014 r. Z kolei Agnieszka Trzeskowska złożyła rezygnację z funkcji członka zarządu, ale pozostaje na stanowisku dyrektora zarządzającego.

Źródło: spółka

Art New Media: RN powołała na stanowisko prezesa Zbigniewa Berkowicza na czas nieokreślony.

Źródło: spółka

PRODUKTY, WDROŻENIA, INNE

Asseco Poland: Konsorcjum Asseco u Unizeto podpisało kontrakt z KRUS za 60 mln zł brutto.

Źródło: DM PKO BP

Qumak: Łączna wartość obrotów z z jednym z centralnych organów administracji rządowej w ciągu ostatnich 12 miesięcy wynosi 9,41 mln zł brutto. Umową o najwyższej wartości jest umowa dotycząca sprzedaży, dostarczenia oraz konfiguracji infrastruktury teleinformatycznej o wartości 3,07 mln zł brutto.

Źródło: spółka

TVN: Grupa TVN wraz z ProSiebenSat1, Modern Times Group, Channel 4, Telecinco Mediaset, Antena, Dogan TV i TF1 organizują międzynarodowy konkurs dla start-upów, którego główną nagrodą jest paneuropejski budżet mediowy, umożliwiający zwycięskim start-upom ekspansję na najszybciej rozwijające się i najbardziej innowacyjne rynki w Europie.

Źródło: spółka

Zalando.pl: Najnowsze wyniki publikowanego co miesiąc badania Megapanel PBI/Gemius (lipiec 2014 roku) pokazują, że niemal co dziesiąty (9 proc.) polski internauta powyżej 15 roku życia odwiedza stronę Zalando.pl. Oznacza to, że zajmuje ona pozycję lidera w zestawieniu najpopularniejszych sklepów z odzieżą w polskim internecie.

Źródło: Gemius

SzybkieZwroty.pl: Obsługa zwrotów realizowana jest przez sieć Paczkomatówâ InPost. Z usługi korzystają klienci kilkudziesięciu sklepów internetowych. Mechanizm serwisu stosowany jest też w innych firmach, np.: UPC,Vectra czy Samsung.

Źródło: spółka

TVP, LG: Telewizja Polska we współpracy z firmą LG Electronics - producentem telewizorów ULTRA HD 4K - przeprowadziły pierwszą w Polsce transmisję sygnału 4K nadawanego i odbieranego online przy użyciu technologii HbbTV.

Źródło: spółka

RWE Stoen Operator: Rozpoczął program ?Realny Wymiar Energii", który jest kolejnym etapem transformacji warszawskiej sieci elektroenergetycznej w kierunku inteligentnych sieci energetycznych (ISE). Pierwsza faza projektu zakłada wymianę 100 tys. liczników na inteligentne na terenie warszawskiej Pragi Południe. Montaże rozpoczęły się pod koniec września i potrwają do grudnia 2015 roku.

Źródło: spółka

ZMorph: Wrocławski producent drukarek 3D, jako pierwsza polska firma uruchamia salon firmowy za granicą. Pierwszy showroom ZMorph'a, którego zlokalizowany jest w holenderskim Haarlem, europejskim centrum druku 3D.

Źródło: spółka

Mindshare: Aflofarm powierzył spółce sówj budżet mediowy na 2015 rok. Będzie to już czwarty rok z rzędu, w którym Mindshare zaplanuje media dla największego polskiego reklamodawcy.

Źródło: spółka

Neonet: Otworzył nowy salon w Jarosławiu.

Źródło: spółka

TOYA: Wprowadza nowe, wyższe prędkości dla wszystkich pakietów Internetowych bez zmiany dotychczasowych cen. Dla przykładu w pakiecie TOYAnet prędkość pobierania/wysyłania wzrośnie z 30/3 do 40/6 Mb/s.

Źródło: spółka

(ISBnews)

d20s7ur

Podziel się opinią

Share
d20s7ur
d20s7ur