Trwa ładowanie...
d4cyo9p
d4cyo9p
espi

UBOAT - LINE - Przyjęcie przez Zarząd Planu Rozwoju na lata 2014-2017 (18/2014) - EBI

UBOAT - LINE - Przyjęcie przez Zarząd Planu Rozwoju na lata 2014-2017 (18/2014)
Share
d4cyo9p

| | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | NEW CONNECT | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | Raport EBI nr | 18 | / | 2014 | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-07-09 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Przyjęcie przez Zarząd Planu Rozwoju na lata 2014-2017 | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Spółki Uboat - Line S.A. (?Spółka?, ?Uboat - Line?) informuje, że w dniu 9 lipca 2014 r. przyjął Plan Rozwoju Spółki oraz Grupy Kapitałowej Uboat - Line na lata 2014-2017. Plan Rozwoju jest efektem przeprowadzonych analiz, których celem było rozpoznanie nowych szans i potencjalnych zagrożeń rynkowych spowodowanych zmianami zachodzącymi w środowisku logistyki transportowej. Poniżej Spółka przedstawia najważniejsze założenia Planu Rozwoju: Misja: Wspieramy i organizujemy transport Cel nadrzędny: Budowanie wartości Uboat - Line S.A. dla Akcjonariuszy teraz i w przyszłości Główne założenia Strategii: ? Wprowadzanie do oferty nowych produktów i usług (w tym m.in. ubezpieczenia, usługi finansowe) ? Rozwój geograficzny (pozyskiwanie partnerów na nowych rynkach, akwizycje) ? Rozwijanie nowych obszarów biznesowych (tworzenie nowych jednostek biznesowych, akwizycje) ? Realizacja synergii kosztowych i przychodowych na każdym obszarze funkcjonowania Grupy Uboat - Line przez wszystkie spółki. Cele rozwojowe: ?
Utrzymanie wysokiej dynamiki wzrostu (dwucyfrowy wzrost przychodów na poziomie Grupy); ? Stała poprawa efektywności biznesowej m.in. dzięki wykorzystaniu synergii między spółkami i jednostkami Grupy; ? Budowa unikalnego modelu biznesowego; ? Wysoka specjalizacja i efektywność działania; ? Pełen profesjonalizm na każdym szczeblu zatrudnienia (realizowanej funkcji) w ramach Grupy Uboat - Line. Działania wspierające strategię: ? Rozwój organiczny; ? Akwizycje w Polsce i na rynkach zagranicznych; ? Doskonalenie organizacji Grupy. Przekazane w niniejszym raporcie bieżącym główne założenia stanowią cele do jakich Zarząd Spółki będzie dążył w realizacji przyjętego planu rozwoju. Prezentowane w niniejszym raporcie cele i założenia nie stanowią prognozy spodziewanych wyników finansowych. Podstawa prawna: § 3 pkt 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect". | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Załączniki | | | | | | | | | | |
| | Plik | Opis | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

(telefon) (fax)
(NIP) (REGON)
(pełna nazwa emitenta)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
(ulica) (numer)
(e-mail) (www)
(kod pocztowy) (miejscowość)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis Data
Tomasz Waciega Wiceprezes

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d4cyo9p

Podziel się opinią

Share
d4cyo9p
d4cyo9p