Trwa ładowanie...
d4lb1ng

UBOAT - LINE - Wyjaśnienia dotyczące wypłaty odsetek od obligacji serii B (1/2015) - EBI

UBOAT - LINE - Wyjaśnienia dotyczące wypłaty odsetek od obligacji serii B (1/2015)

Share
d4lb1ng
NEW CONNECT
Raport EBI nr 1 / 2015
Data sporządzenia: 2015-01-08
Skrócona nazwa emitenta
Temat
Wyjaśnienia dotyczące wypłaty odsetek od obligacji serii B
Podstawa prawna
Treść raportu:
Zarząd spółki Uboat - Line Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie ("Spółka"), w nawiązaniu do raportu bieżącego numer 53/2014 z dnia 30 grudnia 2014 roku, informuje, w dniu 31 grudnia 2014 r. Spółka przekazał na rachunek KDPW pełną kwotę odsetek od obligacji serii B, których termin wymagalności przypadał na 29 grudnia 2014 roku. W związku z powyższym, zgodnie z pkt. 19.3 lit. a) Noty Informacyjnej Obligacji na Okaziciela Serii B, Spółka dokonała naprawienia stanu naruszenia zobowiązań poprzez zapłatę należnych Obligatariuszom odsetek w terminie nieprzekraczającym siedem dni w stosunku do wymagalności zobowiązania. Podstawa prawna: §3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".
Załączniki
Plik Opis

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d4lb1ng

| | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | (telefon) | (fax) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | (NIP)
| (REGON) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | (ulica) | (numer) | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | (e-mail) | (www) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | (kod pocztowy)
| (miejscowość) | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis Data
Grzegorz Misiąg Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d4lb1ng

Podziel się opinią

Share
d4lb1ng
d4lb1ng