Trwa ładowanie...
dhwlsfm

UKE odzyskał na rzecz konsumentów ponad 1,6 mln zł

W ramach prowadzonych interwencji i postępowań mediacyjnych w ub.r. UKE odzyskał na rzecz konsumentów ponad 1,6 mln zł - poinformował urząd. Jak dodano z ponad 5 tys. wniosków, jakie rozpatrzył UKE, blisko 80 proc. zakończyło się na korzyść konsumentów.
Share
dhwlsfm

"Prawem każdego obywatela jest dochodzenie swoich racji w sporach z przedsiębiorcami. Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej stoi na straży przestrzegania przez dostawców usług wywiązywania się z zawartych z abonentami umów o świadczenie usług telekomunikacyjnych. Robimy to, by chronić obywatela i dać impuls przedsiębiorcom dla lepszego świadczenia usług" - podkreśliła cytowana w komunikacie prezes UKE Magdalena Gaj.

Prezes urzędu na wniosek lub z urzędu podejmuje interwencje w sprawach dotyczących funkcjonowania rynku usług telekomunikacyjnych, podejmuje działania o charakterze informacyjnym i edukacyjnym jak również podejmuje kontrole u przedsiębiorców telekomunikacyjnych w zakresie przestrzegania przepisów Prawa telekomunikacyjnego.

UKE podkreślił, że ważnym źródłem informacji o nieprawidłowościach w działaniu firm telekomunikacyjnych względem swoich klientów, są napływające do urzędu sygnały od abonentów.

dhwlsfm

"Jednym z głównych działań prezesa UKE w ramach systemu wsparcia konsumentów i zapewnienia im pomocy prawnej jest podejmowanie interwencji w sprawach dotyczących usług telekomunikacyjnych oraz prowadzenie mediacji. Istotnym elementem polityki konsumenckiej jest popularyzowanie wiedzy i edukacja, co wymiernie prowadzi do zwiększania świadomości konsumentów w zakresie ich praw i obowiązków, tym samym pozwala w większym stopniu egzekwować konsumentom swoje prawa i dochodzić swoich roszczeń" - wyjaśniła Gaj.

Urząd poinformował, że w 2015 roku rozpatrzono ponad 5,2 tys. wniosków o interwencję, z czego ponad 4 tys., czyli ok. 78 proc., zakończyło się na korzyść konsumenta.

UKE wyjaśnia, że spór pomiędzy konsumentem a dostawcą usług telekomunikacyjnych może być zakończony polubownie w drodze postępowania mediacyjnego. W zeszłym roku prezes UKE przeprowadził ponad 2,4 tys. takich postępować z czego blisko 1,5 tys. zostało zakończonych pozytywnie dla konsumenta.

Urząd dodaje, że najczęstszymi problemami z jakimi stykali się konsumenci usług telekomunikacyjnych były: nieuczciwe praktyki handlowe stosowane przez przedstawicieli handlowych - Telekomunikacji dla Domu Sp. z o.o., Polskiej Grupy Telekomunikacyjnej S.A., PTS S.A. przy zawieraniu umów o świadczenie usług telekomunikacyjnych z przeniesieniem numeru z abonentami (głównie seniorami), wprowadzanie ich w błąd, fałszowanie podpisów na umowach; problemy lub brak zasięgu sieci mobilnej (Orange, Play, T-mobile, Plus); SMS-y Premium Rate - aktywacja subskrypcji "bez zgody" użytkowników, głównie spowodowana z jednej strony "sprytnym" działaniem dostawców treści, z drugiej zaś strony nieuwagą użytkownika i brakiem zapoznania się z regulaminem świadczenia danej usługi; zmiana warunków umowy, niezgodnie z ustaleniami dokonanymi podczas rozmowy telefonicznej, na podstawie art. 56 ust. 6 ustawy Prawo telekomunikacyjne.

dhwlsfm

UKE zapewnia, że każdy wniosek o interwencję rozpatrywany był indywidualnie i wyjaśniany szczegółowo z właściwymi dostawcami usług telekomunikacyjnych. "W przypadku występowania większej liczby wniosków dotyczących tej samej problematyki, podejmowane były również generalne interwencje Prezesa UKE w celu wyeliminowania danego problemu" - zaznaczono.

Więcej informacji nt. zakresu ochrony praw konsumenta, usług telekomunikacyjnych oraz praw i obowiązków przedsiębiorców telekomunikacyjnych można znaleźć na stronie internetowej Centrum Informacji Konsumenckiej UKE www.cik.uke.gov.pl.

dhwlsfm

Podziel się opinią

Share
dhwlsfm
dhwlsfm