Trwa ładowanie...
d4br2x7
d4br2x7
espi

UNIBEP S.A. - Unibep podpisał kolejną umowę na budowę drogi wojewódzkiej nr 686 na odcinku Michał ...

UNIBEP S.A. - Unibep podpisał kolejną umowę na budowę drogi wojewódzkiej nr 686 na odcinku Michałowo ? Juszkowy Gród. (73/2014)
Share
d4br2x7

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 73 | / | 2014 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-11-26 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | UNIBEP S.A. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Unibep podpisał kolejną umowę na budowę drogi wojewódzkiej nr 686 na odcinku Michałowo ? Juszkowy Gród. | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | UNIBEP S.A. (Emitent) informuje, że w dniu 25 listopada 2014r. podpisał umowę na roboty budowlane związane z budową i rozbudową drogi wojewódzkiej nr 686 wraz z drogowymi obiektami inżynierskimi i niezbędną infrastrukturą techniczną na odcinku Michałowo ? Juszkowy Gród. Zamawiającym jest Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku. Zamówienie obejmuje trzeci etap realizacji budowy i rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 686 wraz z drogowymi obiektami inżynierskimi i niezbędną infrastrukturą techniczną na odcinku Michałowo ? Juszkowy Gród. Wynagrodzenie Wykonawcy za realizację przedmiotu umowy ma charakter kosztorysowy i wynosi orientacyjnie 17 950 392,77 zł netto. Zamówienie uzyskane zostało w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych. Zakończenie realizacji zamówienia: 31.07.2015 r. Emitent na potrzeby raportowania stosuje kryterium określenia znaczących umów w oparciu o §2 ust. 1 pkt. 44 lit. (b) Rozporządzenia ? tj. 10% wartości przychodów ze sprzedaży grupy kapitałowej Emitenta za okres ostatnich 4
kwartałów obrotowych. Wskazana umowa spełnia kryterium znaczności. Podstawa Prawna: art. 56 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

UNIBEP SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
UNIBEP S.A. Budownictwo (bud)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
17-100 Bielsk Podlaski
(kod pocztowy) (miejscowość)
3 maja 19
(ulica) (numer)
085 731 80 00 085 730 68 68
(telefon) (fax)
biuro@unibep.pl www.unibep.pl
(e-mail) (www)
543-02-00-365 000058100
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-11-26 Leszek Marek Gołąbiecki Prezes Zarządu Leszek Marek Gołąbiecki

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d4br2x7

Podziel się opinią

Share
d4br2x7
d4br2x7