Trwa ładowanie...
d2miff0

UNIBEP S.A. - Wybór podmiotu uprawnionego do dokonania przeglądu i badania sprawozdań finansowych ...

UNIBEP S.A. - Wybór podmiotu uprawnionego do dokonania przeglądu i badania sprawozdań finansowych za rok 2015 (17/2015)

Share
d2miff0

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 17 | / | 2015 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2015-04-15 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | UNIBEP S.A. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Wybór podmiotu uprawnionego do dokonania przeglądu i badania sprawozdań finansowych za rok 2015 | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | UNIBEP S.A. (Emitent) informuje, że Rada Nadzorcza Emitenta w dniu 14 kwietnia 2015 roku dokonała wyboru podmiotu uprawnionego do przeprowadzenia przeglądu sprawozdania finansowego UNIBEP S.A. za okres od 01.01.2015r. do 30.06.2015r., przeglądu skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy UNIBEP za okres od 01.01.2015r. do 30.06.2015r., badania sprawozdania finansowego UNIBEP S.A. za rok 2015 oraz badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy UNIBEP za 2015r. Wybranym podmiotem jest firma PKF CONSULT Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie ul. Orzycka 6 lok.1 b. Emitent informuje, że PKF CONSULT Sp. z o.o. (poprzednio: PKF Audyt Sp. z o.o.) dokonywała przeglądów półrocznych sprawozdań finansowych za okres 6 miesięcy i badań rocznych sprawozdań finansowych UNIBEP S.A. i Grupy UNIBEP w latach 2011-2014 oraz świadczyła w tym okresie doraźne usługi poświadczające na rzecz Spółek z Grupy UNIBEP. Emitent informuje, że wybór podmiotu uprawnionego do przeglądu i badania sprawozdań finansowych nastąpił
zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i normami zawodowymi. Umowa zostanie zawarta na okres 1 roku. PKF CONSULT Sp. z o.o. jest wpisana na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych prowadzoną przez KRBR po numerem ewidencyjnym 477. Podstawa prawna: §5 ust. 1 pkt. 19 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U.09.33.259 z późn. zm.). | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2miff0

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | UNIBEP SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | UNIBEP S.A. | | Budownictwo (bud) | | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | | | | | | |
| | | 17-100 | | Bielsk Podlaski | | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | | |
| | | 3 Maja | | 19 | | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | | |
| | | 085 731 80 00 | | 085 730 68 68 | | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | | |
| | | biuro@unibep.pl | | www.unibep.pl | | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | | |
| | | 543-02-00-365 | | 000058100 | | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-04-15 Leszek Marek Gołąbiecki Prezes Zarządu Leszek Marek Gołąbiecki

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2miff0

Podziel się opinią

Share
d2miff0
d2miff0