Trwa ładowanie...
d3be5nx
d3be5nx
espi

UNIBEP S.A. - Zawarcie umowy nabycia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych położ ...

UNIBEP S.A. - Zawarcie umowy nabycia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych położonych w Poznaniu z przeznaczeniem na realizację kolejnych dwóch etapów inwestycji deweloperskiej w segmencie mieszkaniowym. (74/2014)
Głosuj
Głosuj
Podziel się
Opinie
d3be5nx

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 74 | / | 2014 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-11-26 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | UNIBEP S.A. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Zawarcie umowy nabycia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych położonych w Poznaniu z przeznaczeniem na realizację kolejnych dwóch etapów inwestycji deweloperskiej w segmencie mieszkaniowym. | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | UNIBEP S.A. (?Emitent?) w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 11/2013 z dnia 10 maja 2013 informuje, iż w dniu 26 listopada 2014 należąca do grupy kapitałowej Emitenta spółka UNICASH Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (?Spółka Unicash?) podpisała umowę warunkową z firmą ?Lobo Lidia Włodarczyk Spółka komandytowa? (?Spółka Lobo?) z siedzibą w Poznaniu, na podstawie której Spółka Lobo sprzedała na rzecz Spółki Unicash prawo użytkowania wieczystego działek gruntu numer 13/4, 20/7, 19/4, położonych w Poznaniu u zbiegu ulic: Roboczej i Stefana Czarnieckiego, pod warunkiem, że Prezydent m.st. Poznania nie skorzysta z przysługującego m.st. Poznań prawa pierwokupu działek 13/4, 20/7. Cena nabycia nieruchomości: około 14 301 000 złotych netto. Na wyżej opisanych działkach planowana jest realizacja II i III etapu inwestycji polegającej na budowie zespołu budynków mieszkalnych z lokalami usługowymi oraz parkingiem podziemnym. W II i III etapie inwestycji przewiduje się wybudowanie 340 mieszkań. Transakcja obejmuje
przeniesienie na rzecz nabywcy ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę dla obydwu etapów inwestycji. Organizacja całego procesu inwestycji będzie należała do U NIDEVELOPMENT S.A. (spółki zależnej od Emitenta, posiadającej 100% udziałów w Spółce Unicash). Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

UNIBEP SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
UNIBEP S.A. Budownictwo (bud)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
17-100 Bielsk Podlaski
(kod pocztowy) (miejscowość)
3 maja 19
(ulica) (numer)
085 731 80 00 085 730 68 68
(telefon) (fax)
biuro@unibep.pl www.unibep.pl
(e-mail) (www)
543-02-00-365 000058100
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-11-26 Leszek Marek Gołąbiecki Prezes Zarządu Leszek Marek Gołąbiecki

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3be5nx

Podziel się opinią

Share
d3be5nx
d3be5nx