Trwa ładowanie...
d2hcx6o
espi

UNIMOT - Przychody netto ze sprzedaży w październiku 2014 r. - wstępne dane (70/2014) - EBI

UNIMOT - Przychody netto ze sprzedaży w październiku 2014 r. - wstępne dane (70/2014)
Share
d2hcx6o

| | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | NEW CONNECT | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | Raport EBI nr | 70 | / | 2014 | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-11-06 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Przychody netto ze sprzedaży w październiku 2014 r. - wstępne dane | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd UNIMOT S.A. ("Spółka") z siedzibą w Zawadzkiem podaje do publicznej wiadomości informację na temat przychodów netto ze sprzedaży osiągniętych w miesiącu październiku 2014r. Według wstępnych danych, Emitent osiągnął we październiku 2014r. w ujęciu jednostkowym przychody netto ze sprzedaży w wysokości 87 125tys. zł, wartość przychodów netto za 10 miesięcy 2014r. to 536 354tys. zł. Poziom przychodów w październiku 2014 r. jest wyższy o ok. 22 % w porównaniu do przychodów uzyskanych w miesiącu poprzednim (71 454tys. zł - wrzesień 2014 r.) oraz wyższy o ponad 178% w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego (31 326tys. zł ? październik 2013r.). Najistotniejszy wpływ na wyższe obroty w miesiącu październiku miało zwiększenie sprzedaży biopaliw oraz oleju napędowego. Porównując wartości narastające, obejmujące okres od stycznia do października, należy zauważyć wysoką dynamikę wzrostu przychodów rok do roku ? wzrost o 113%. (przychody za 10 miesięcy 2013 r. wyniosły 251 354tys. zł). Wyższy
poziom przychodów netto osiągniętych w tym okresie w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego wynika głownie z rozszerzenia oferty produktowej Spółki o hurtową sprzedaż oleju napędowego oraz z intensyfikacji sprzedaży biopaliw. Prezentowane dane są danymi szacunkowymi i mogą różnić się od danych ostatecznych, które zostaną opublikowane w raporcie okresowym za III kwartał 2014 r. Podstawa prawna: § 3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect. | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Załączniki | | | | | | | | | | |
| | Plik | Opis | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

(telefon) (fax)
(NIP) (REGON)
(pełna nazwa emitenta)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
(ulica) (numer)
(e-mail) (www)
(kod pocztowy) (miejscowość)
d2hcx6o

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis Data
Przemysław Podgórski Prezes Zarządu
Małgorzata Garncarek Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2hcx6o

Podziel się opinią

Share
d2hcx6o
d2hcx6o