Trwa ładowanie...
d3b9o13
d3b9o13
espi

URSUS S.A. - Zawarcie aneksu do umowy kredytowej z mBank S.A. (42/2014)

URSUS S.A. - Zawarcie aneksu do umowy kredytowej z mBank S.A. (42/2014)
Share
d3b9o13

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 42 | / | 2014 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-11-26 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | URSUS S.A. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Zawarcie aneksu do umowy kredytowej z mBank S.A. | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Emitenta informuje, że w dniu 26 listopada 2014 r. URSUS S.A. powziął informację o obustronnym podpisaniu przez URSUS S.A. i mBank S.A. z siedzibą w Warszawie aneksu do Umowy o współpracy zawartej w dniu 24 listopada 2011 r., o której Emitent informował raportem bieżącym nr 34/2011, z późniejszymi zmianami. Zgodnie z postanowieniami zawartego aneksu, okres obowiązywania umowy został przedłużony do dnia 20.11.2015 r. Ponadto, Strony zawarły umowy przedłużające okres obowiązywania umów kredytowych zawartych w ramach Umowy o współpracy: - Umowy o kredyt obrotowy w ramach linii na finansowanie bieżącej działalności w wysokości 3.000.000 złotych, której okres obowiązywania został przedłużony do dnia 20.11.2015 r., - Umowy o kredyt obrotowy w ramach linii na finansowanie bieżącej działalności w wysokości 600.000 euro, której okres obowiązywania został przedłużony do dnia 20.11.2015 r., - Umowy o kredyt wielowalutowy w rachunku bieżącym w ramach linii na finansowanie bieżącej działalności w łącznej
wysokości nieprzekraczającej 11.000.000 złotych, której okres obowiązywania został przedłużony do dnia 20.11.2015 r. Pozostałe warunki wyżej wymienionych umów kredytowych, w tym rodzaje zabezpieczeń, nie uległy zmianie. Podstawę prawną przekazania niniejszego raportu stanowi § 5 ust. 1 pkt 3 w zw. z § 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U.2009.33.259 ze zm.). | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

URSUS SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
URSUS S.A. Elektromaszynowy (ele)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
20-209 Lublin
(kod pocztowy) (miejscowość)
Frezerów 7
(ulica) (numer)
(22) 2660266 (22) 2660266
(telefon) (fax)
ursus@ursus.com www.ursus.com
(e-mail) (www)
7392388088 510481080
(NIP) (REGON)
d3b9o13

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-11-26 Karol Zarajczyk Prezes Zarządu
2014-11-26 Jan Wielgus Członek Zarządu
2014-11-26 Wojciech Zachorowski Członek Zarządu
2014-11-26 Tadeusz Ustyniuk Członek Zarządu
2014-11-26 Abdullah Akkus Członek Zarządu
2014-11-26 Agnieszka Wiśniewska Prokurent
2014-11-26 Marcin Matusewicz Prokurent

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3b9o13

Podziel się opinią

Share
d3b9o13
d3b9o13