Trwa ładowanie...
d2z6dkz

Uzasadnienie do projektu budżetu na 2017 r.: relacja długu do PKB - 52,3 proc.

Relacja państwowego długu publicznego do PKB wyniesie 51,3 proc. na koniec 2016 r. oraz 52,3 proc. w 2017 r. - wynika z uzasadnienia do projektu ustawy budżetowej na 2017 rok.

Share
d2z6dkz

"Zakłada się, że państwowy dług publiczny w ujęciu nominalnym wzrośnie o 76,4 mld zł w 2016 r. i o 67,9 mld zł w 2017 r. Relacja długu do PKB wyniesie 51,3 proc. na koniec 2016 r. i 52,3 proc. w 2017 r." - napisano.

"Z kolei relacja do PKB kwoty ustalonej w wyniku przeliczenia państwowego długu publicznego z zastosowaniem średnich kursów walut obcych i pomniejszenia o kwotę wolnych środków służących finansowaniu potrzeb pożyczkowych budżetu państwa w kolejnym roku budżetowym wyniesie na koniec 2016 i 2017 r. odpowiednio 49,9 proc. oraz 51,2 proc." - dodano.

W uzasadnieniu wskazano, że przy przyjętych założeniach przewidywana relacja długu sektora instytucji rządowych i samorządowych (definicja UE) do PKB wyniesie 53,5 proc. na koniec 2016 r. i 54,9 proc. na koniec 2017 r." - napisano.

d2z6dkz

Wartość państwowego długu publicznego na koniec 2015 r. wyniosła 877,3 mld zł, a jego relacja do PKB wyniosła 49,0 proc. Natomiast kwota ustalona w wyniku przeliczenia wartości państwowego długu publicznego na walutę polską z zastosowaniem dla zobowiązań wyrażonych w walutach obcych średniej arytmetycznej średnich kursów każdej z walut obcych ogłaszanych przez Narodowy Bank Polski i obowiązujących w dni robocze 2015 r., pomniejszona o kwotę wolnych środków służących finansowaniu potrzeb pożyczkowych budżetu państwa, w 2015 r. wyniosła 847,1 mld zł, a w relacji do PKB 47,3 proc.

d2z6dkz

Podziel się opinią

Share
d2z6dkz
d2z6dkz