Trwa ładowanie...
d1i9gqn
d1i9gqn
espi

VANTAGE DEVELOPMENT S.A. - Znaczne pakiety akcji ? zmiana w ogólnej liczbie głosów (8/2015)

VANTAGE DEVELOPMENT S.A. - Znaczne pakiety akcji ? zmiana w ogólnej liczbie głosów (8/2015)
Share
d1i9gqn

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 8 | / | 2015 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2015-01-05 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | VANTAGE DEVELOPMENT S.A. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Znaczne pakiety akcji ? zmiana w ogólnej liczbie głosów | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Vantage Development S.A. (Spółka, Emitent), działając na podstawie art. 70 pkt 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, informuje, że w dniu 5 stycznia 2015 roku wpłynęło do Spółki pochodzące od Pana Grzegorza Dzika zawiadomienie, iż w wyniku ?Umowy przeniesienia własności akcji i wierzytelności? zawartej pomiędzy Panem Grzegorzem Dzikiem a PrajJa Ltd z siedzibą w Nikozji, w dniu 30 grudnia 2014 na rachunku papierów wartościowych Pana Grzegorz Dzika zapisanych zostało 27.386.829 akcji Emitenta. Przed dokonaniem przeniesienia Pan Grzegorz Dzik posiadał łącznie (pośrednio i bezpośrednio) 29.507.723 akcji Emitenta, które stanowiły 47,26% udziału w kapitale zakładowym Spółki i uprawniały do 29.507.723 głosów na WZ Spółki i 47,26% udziału w głosach na jej WZ, w tym: 1. bezpośrednio: 2.120.894 akcji Emitenta, które stanowiły 3,40% udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz
uprawniały do 2.120.894 głosów na WZ Spółki i 3,40% udziału w głosach na jej WZ, 2. pośrednio (poprzez PrajJa Ltd - podmiot kontrolowany przez Pana Grzegorza Dzika): 27.386.829 akcji Emitenta, które stanowiły 43,86% udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz uprawniały do 27.386.829 głosów na WZ Spółki i 43,86% udziału w głosach na jej WZ. Po dokonaniu przeniesienia Pan Grzegorz Dzik posiada bezpośrednio 29.507.723 akcje Emitenta, które stanowią 47,26% udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz uprawniają do 29.507.423 głosów na WZ Spółki i 47,26% udziału w ogólnej liczbie głosów na jej WZ. W przyszłości Pan Grzegorz Dzik nie wyklucza zwiększenia lub zmniejszenia udziału w głosach Spółki oraz nie występują podmioty zależne od Pan Grzegorza Dzika posiadające akcie Spółki oraz osoby, o których mowa w art. 87 ust.1 pkt 3 lit. c Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu, tj. osób, z którymi Pan Grzegorz Dzik zawarł umowę, której przedmiotem jest
przekazanie uprawnienia do wykonywania prawa głosu z akcji Spółki. Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2005 roku Nr 184 poz. 1539). | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

VANTAGE DEVELOPMENT SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
VANTAGE DEVELOPMENT S.A. Developerska (dev)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
50-457 Wrocław
(kod pocztowy) (miejscowość)
Dąbrowskiego 44
(ulica) (numer)
+48 71 78 600 00 +48 71 78 600 01
(telefon) (fax)
(e-mail) (www)
896 000 07 01 930778024
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-01-05 Edward Laufer Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1i9gqn

Podziel się opinią

Share
d1i9gqn
d1i9gqn