Trwa ładowanie...
d34ass7
d34ass7
espi

VENITI - Nabycie akcji własnych (71/2014) - EBI

VENITI - Nabycie akcji własnych (71/2014)
Share
d34ass7
NEW CONNECT
Raport EBI nr 71 / 2014
Data sporządzenia: 2014-07-15
Skrócona nazwa emitenta
Temat
Nabycie akcji własnych
Podstawa prawna
Treść raportu:
Zarząd Spółki VENITI S.A. z siedzibą w Warszawie niniejszym informuje, iż w dniu 15 lipca 2014 r. dokonał nabycia akcji własnych w ramach realizacji programu skupu akcji własnych. W związku z powyższym, w dniu 15 lipca 2014 r., w transakcjach sesyjnych na rynku NewConnect, Zarząd nabył 100 akcji Spółki po średniej cenie 3,19 zł za akcję. Nabyte akcje stanowią 0,0090% kapitału zakładowego oraz 0,0090% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. Łączna liczba akcji nabytych w ramach realizacji programu nabywania akcji własnych wynosi 2865 akcji stanowiących 0,2567% kapitału zakładowego oraz 0,2567% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. Średnia cena nabytych akcji to 3,03 zł za akcję. Podstawa prawna: § 3 ust. 2 pkt 17 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".
Załączniki
Plik Opis

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

(telefon) (fax)
(NIP) (REGON)
(pełna nazwa emitenta)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
(ulica) (numer)
(e-mail) (www)
(kod pocztowy) (miejscowość)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis Data
Maciej Szymański Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d34ass7

Podziel się opinią

Share
d34ass7
d34ass7