Trwa ładowanie...
d4naq0j
d4naq0j
espi

VENTURE CAPITAL - Spłata pożyczki udzielonej Spółce przez jednego z akcjonariuszy (3/2015) - EBI

VENTURE CAPITAL - Spłata pożyczki udzielonej Spółce przez jednego z akcjonariuszy (3/2015)
Głosuj
Głosuj
Podziel się
Opinie
d4naq0j

| | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | NEW CONNECT | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | Raport EBI nr | 3 | / | 2015 | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2015-01-20 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Spłata pożyczki udzielonej Spółce przez jednego z akcjonariuszy | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd spółki Venture Capital Poland S.A. (?Spółka?) - w nawiązaniu do raportów bieżących nr 5/2013 z dnia 31 stycznia 2013 r. i nr 19/2013 z dnia 20 sierpnia 2013 r., nr 3/2014 z dnia 31 stycznia 2014 r., nr 10/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. oraz 13/2014 z dnia 29 sierpnia 2014 r., w których Spółka informowała o zaciągnięciu, konsolidacji, aneksowaniu i częściowej spłacie pożyczek od głównych akcjonariuszy - informuje, że w dniu 19 stycznia 2015 r. Spółka dokonała ostatecznej spłaty całości należności z tytułu jednej z udzielonych Spółce przez akcjonariuszy pożyczki (tj. z tytułu pożyczki od spółki Joss Investments LTD z siedzibą w Limassol), obejmującej, z uwzględnieniem wcześniejszych spłat, kapitał w łącznej kwocie 55.000,00 zł oraz należne odsetki. Z uwagi na powyższą spłatę pozostała do spłaty kwota pożyczek od głównych akcjonariuszy wynosi łącznie 452.000,00 zł. Podstawa prawna: § 3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO - "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie
obrotu na rynku NewConnect". | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Załączniki | | | | | | | | | | |
| | Plik | Opis | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

(telefon) (fax)
(NIP) (REGON)
(pełna nazwa emitenta)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
(ulica) (numer)
(e-mail) (www)
(kod pocztowy) (miejscowość)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis Data
Bogdan Paszkowski Prezes Zarządu
Andrzej Czapski Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d4naq0j

Podziel się opinią

Share
d4naq0j
d4naq0j