Trwa ładowanie...
d28ouvv
d28ouvv
espi

VISTAL GDYNIA S.A. - Terminy publikacji raportów okresowych w 2015 roku (5/2015)

VISTAL GDYNIA S.A. - Terminy publikacji raportów okresowych w 2015 roku (5/2015)
Share
d28ouvv

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 5 | / | 2015 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2015-01-26 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | VISTAL GDYNIA S.A. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Terminy publikacji raportów okresowych w 2015 roku | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Działając na podstawie § 103 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r. w sprawie informacji bieżących i okresowych [?] (?Rozporządzenie?) Zarząd Vistal Gdynia S.A. (?Spółka?) informuje, że w 2015 roku Spółka przekaże do publicznej wiadomości raporty okresowe w następujących terminach: 1. Jednostkowy raport roczny za 2014 rok (R) ? 20 marca 2015r. 2. Skonsolidowany raport roczny za 2014 rok (RS) ? 20 marca 2015r. 3. Skonsolidowany rozszerzony raport za I kwartał 2015 roku (QSr I) ? 15 maja 2015r. 4. Skonsolidowany rozszerzony raport za I półrocze 2015 roku (PSr) ? 31 sierpnia 2015r. 5. Skonsolidowany rozszerzony raport za III kwartał 2015 roku (QSr III) ? 13 listopada 2015r. Jednocześnie Spółka informuje, że zgodnie z § 83 ust. 1 i 3 Rozporządzenia, skonsolidowane rozszerzone raporty kwartalne (QSr I oraz QSr III) oraz skonsolidowany rozszerzony raport półroczny (PSr) będą zawierały odpowiednio kwartalną informację finansową oraz półroczne skrócone sprawozdanie finansowe, a przypadku
raportu półrocznego dodatkowo raport podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań oraz stosowną skróconą informację dodatkową. Ponadto działając zgodnie z § 102 ust. 1 oraz § 101 ust. 2 Rozporządzenia, Spółka nie będzie przekazywała odpowiednio skonsolidowanego raportu kwartalnego (QSr) za IV kwartał 2014 roku oraz II kwartał 2015 roku. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

VISTAL GDYNIA SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
VISTAL GDYNIA S.A.
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
81-061 Gdynia
(kod pocztowy) (miejscowość)
Hutnicza 40
(ulica) (numer)
+48 58 783 37 04 +48 58 783 37 05
(telefon) (fax)
(e-mail) (www)
5830003993 190522969
(NIP) (REGON)
d28ouvv

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-01-26 Bogdan Malc Robert Ruszkowski Wiceprezes Zarządu Wiceprezes Zarządu Bogdan Malc Robert Ruszkowski

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d28ouvv

Podziel się opinią

Share
d28ouvv
d28ouvv