Trwa ładowanie...
duki2v3

VISTULA GROUP - Zawiadomienie w sprawie zwiększenia udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Z ...

VISTULA GROUP - Zawiadomienie w sprawie zwiększenia udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki (29/2014)

Share
duki2v3

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 29 | / | 2014 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | VISTULA GROUP | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Zawiadomienie w sprawie zwiększenia udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Vistula Group S.A. z siedzibą w Krakowie (?Spółka?) informuje, że Alma Market S.A. z siedzibą w Krakowie, działając stosownie do art. 69 ust. 1 pkt. 1 oraz art. 87 ust. 1 pkt 5 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. - o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1382 z późn. zm.), zawiadomiła Spółkę, iż w wyniku nabycia w ramach transakcji na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. przez Pana Jerzego Mazgaja, Prezesa Zarządu Alma Market S.A. akcji Spółki w ramach następujących transakcji: Data transakcji Rodzaj transakcji Łączny wolumen (szt.) Średnia cena nabycia Wartość transakcji w zł 18 listopad 2014 kupno 400 000 1,00 zł 400 000,00 zł 24 listopad 2014 kupno 200 000 2,00 zł 400 000,00 zł 26 listopad 2014 kupno 200 000 2,00 zł 400 000,00 zł 27 listopad 2014 kupno 300 000 2,00 zł 600 000,00 zł 28 listopad 2014 kupno 500 000 2,00 zł 1 000 000,00 zł 2 grudzień 2014 kupno 400 000 2,00 zł 800
000,00 zł 4 grudzień 2014 kupno 500 000 2,00 zł 1 000 000,00 zł 8 grudzień 2014 kupno 500 000 2,20 zł 1 100 000,00 zł Alma Market S.A. stała się posiadaczem akcji zapewniających łącznie pośrednio i bezpośrednio więcej niż 10% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki. Rodzaj zdarzenia: nabycie akcji przez osobę pozostającą w porozumieniu z Alma Market S.A. Data zmiany udziału: okres od 18 listopada do 8 grudnia 2014 roku Firma spółki: Vistula Group S.A. Siedziba i adres spółki: ul. Pilotów 10, 31-462 Kraków Stan posiadania przed nabyciem akcji przez osobę pozostającą w porozumieniu z Alma Market S.A. Liczba posiadanych akcji Spółki: Alma Market S.A. 12.393.420, Krakchemia S.A. 2.500.000, Jerzy Mazgaj 0, łącznie Alma Market S.A., Krakchemia S.A. oraz Jerzy Mazgaj 14.893.420 Udział procentowy w kapitale zakładowym Spółki: Alma Market S.A. 7,13%, Krakchemia S.A. 1,44%, Jerzy Mazgaj 0,00%, łącznie Alma Market S.A., Krakchemia S.A. oraz Jerzy Mazgaj 8,57% Liczba głosów posiadanych z akcji Spółki: Alma
Market S.A. 12.393.420, Krakchemia S.A. 2.500.000, Jerzy Mazgaj 0, łącznie Alma Market S.A., Krakchemia S.A. oraz Jerzy Mazgaj 14.893.420 Udział procentowy w liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki: Alma Market S.A. 7,13%, Krakchemia S.A. 1,44%, Jerzy Mazgaj 0,00%, łącznie Alma Market S.A., Krakchemia S.A. oraz Jerzy Mazgaj 8,57% Stan posiadania po nabyciu akcji przez osobę pozostającą w porozumieniu z Alma Market S.A. Liczba posiadanych akcji Spółki: Alma Market S.A. 12.393.420, Krakchemia S.A. 2.500.000, Jerzy Mazgaj 3.000.000, łącznie Alma Market S.A., Krakchemia S.A. oraz Jerzy Mazgaj 17.893.420 Udział procentowy w kapitale zakładowym Spółki: Alma Market S.A. 7,13%, Krakchemia S.A. 1,44%, Jerzy Mazgaj 1,73%, łącznie Alma Market S.A., Krakchemia S.A. oraz Jerzy Mazgaj 10,29% Liczba głosów posiadanych z akcji Spółki: Alma Market S.A. 12.393.420, Krakchemia S.A. 2.500.000, Jerzy Mazgaj 3.000.000, łącznie Alma Market S.A., Krakchemia S.A. oraz Jerzy Mazgaj 17.893.420 Udział procentowy w liczbie głosów
na Walnym Zgromadzeniu Spółki: Alma Market S.A. 7,13%, Krakchemia S.A. 1,44%, Jerzy Mazgaj 1,73%, łącznie Alma Market S.A., Krakchemia S.A. oraz Jerzy Mazgaj 10,29%. W perspektywie kolejnych 12 miesięcy Alma Market S.A. oraz podmioty, o których mowa w art. 87 ust 1 pkt 5 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku - o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych nie wykluczają nabywania lub zbywania akcji Spółki w zależności od sytuacji rynkowej oraz informacji napływających ze Spółki. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

duki2v3

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | VISTULA GROUP SA | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | VISTULA GROUP | | Lekki (lek) | | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | | | | | | |
| | | 31-462 | | Kraków | | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | | |
| | | Pilotów | | 10 | | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | | |
| | | (0-12) 656 18 32 | | (0-12) 65 65 098 | | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | | |
| | | sekretariat@vistulagroup.pl | | vistulagroup.pl | | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | | |
| | | 675-000-03-61 | | 351001329 | | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-12-11 Erwin Bakalarz Prokurent

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

duki2v3

Podziel się opinią

Share
duki2v3
duki2v3