Trwa ładowanie...
d495f7s

VOTUM S.A. - Zmiany w Zarządzie VOTUM S.A. (15/2011)

VOTUM S.A. - Zmiany w Zarządzie VOTUM S.A. (15/2011)

Share
d495f7s

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 15 | / | 2011 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2011-01-28 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | VOTUM S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zmiany w Zarządzie VOTUM S.A. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd spółki VOTUM S.A. ("Spółka", "Emitent") informuje, że w dniu 28 stycznia 2011 Rada Nadzorcza Spółki podjęła Uchwałę:1. o odwołaniu z dniem 28 stycznia 2011 ze składu Zarządu Spółki Członka Zarządu w osobie Cecylii Tas. W Uchwale Rady Nadzorczej nie podano przyczyny odwołania.2. o powołaniu z dniem 28 stycznia 2011 w skład Zarządu Spółki III kadencji Członka Zarządu w osobie Elżbiety Kupiec.3. o powołaniu z dniem 28 stycznia 2011 w skład Zarządu Spółki III kadencji Członka Zarządu w osobie Bartłomieja Krupy.Poniżej życiorysy nowo powołanych Członków Zarządu Spółki:Elżbieta Kupiec posiada wykształcenie wyższe. Jest absolwentką Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu (obecna nazwa uczelni: Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu), Wydziału Zarządzania i Informatyki o kierunku: Finanse i Bankowość, Specjalizacja: Bankowość i Ubezpieczenia.W 2005 roku została dopuszczona do postępowania kwalifikacyjnego dla kandydatów na biegłych rewidentów.W ciągu ostatnich lat była zatrudniona w
następujących podmiotach gospodarczych:- 04.2004?03.2005 - księgowa w Biurze Biegłych Rewidentów AUDYT Plus sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu- 03.2005?01.2006 - księgowa w RB EXPERT S.A. z siedzibą we Wrocławiu- 02.2006?12.2007 - Kontroler Finansowy w VOTUM S.A. z siedzibą we Wrocławiu- 01.2008?07.2008 - Kierownik Działu Finansowego w VOTUM S.A. z siedzibą we Wrocławiu- od 08.2008?Dyrektor Departamentu Organizacyjnego w VOTUM S.A. z siedzibą we Wrocławiu- od 12.2010?Członek Zarządu Votum Centrum Odškodnenia, a.s. z siedzibą w Bratysławie (Republika Słowacka). Podmiot jest jednostką zależną, w której Emitent posiada 100% udziałów.Elżbieta Kupiec nie prowadzi działalności wykonywanej poza przedsiębiorstwem Emitenta oraz nie wykonuje czynności konkurencyjnych wobec Emitenta.W dniu 28 stycznia 2011 Elżbieta Kupiec zrzekła się Prokury udzielonej jej na mocy uchwały Zarządu z dnia 11 lipca 2007.Elżbieta Kupiec nie jest wpisana do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie Ustawy o Krajowym
Rejestrze Sądowym.Bartłomiej Krupa posiada wykształcenie wyższe. Jest absolwentem kierunku prawo na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. W 2005 r. rozpoczął studia doktoranckie na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego.W ciągu ostatnich lat Bartłomiej Krupa był zatrudniony w następujących podmiotach gospodarczych:?- 03.2006 - 03.2007 - prawnik-specjalista ds. skarg i odwołań w Europejskiej Kancelarii Brokerskiej z siedzibą we Wrocławiu?- 04.2007 - 05.2007 - młodszy referent ds. prawnych w VOTUM S.A. z siedzibą we Wrocławiu?- 06.2007 - 12.2007 - referent ds. prawnych w VOTUM S.A. z siedzibą we Wrocławiu?- 01.2008 - 02.2008 - starszy referent ds. prawnych, trener w VOTUM S.A. z siedzibą we Wrocławiu?- 01.2008 - 08.2008?prawnik w VOTUM S.A. z siedzibą we Wrocławiu?- od 09.2008 - Zastępca Kierownika Departamentu Prawnego w VOTUM S.A. z siedzibą we WrocławiuOd dnia 13.05.2010 Bartłomiej Krupa jest Prezesem Zarządu Polskiej Izby Doradców i Pośredników
Odszkodowawczych z siedzibą we Wrocławiu. Izba nie prowadzi działalności gospodarczej. Izba zrzesza przedsiębiorców z branży, w której działa Emitent.Bartłomiej Krupa nie prowadzi działalności wykonywanej poza przedsiębiorstwem Emitenta oraz nie wykonuje czynności konkurencyjnych wobec Emitenta.W dniu 28 stycznia 2011 Bartłomiej Krupa zrzekł się Prokury udzielonej mu na mocy uchwały Zarządu z dnia 26 lutego 2010.Bartłomiej Krupa nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie Ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 21 i 22 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d495f7s

| | | VOTUM SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | VOTUM S.A. | | Usługi inne (uin) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 53-012 | | Wrocław | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Wyścigowa | | 56i | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | (71) 33 43 800 | | (71) 33 43 803 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | biuro@votum-sa.pl | | www.votum-sa.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 899-25-49-057 | | 020136043 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-01-28 Dariusz Czyż Prezes Zarządu
2011-01-28 Jan Wan Prokurent

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d495f7s

Podziel się opinią

Share
d495f7s
d495f7s