Trwa ładowanie...

W ciągu pięciu lat 1/3 Polaków zmieniła pracę przynajmniej raz

W ciągu ostatnich pięciu lat 31 proc. aktywnych zawodowo dorosłych Polaków
przynajmniej raz zmieniało miejsce pracy, a 16 proc. zatrudnionych planuje zmianę pracodawcy -
wynika ze styczniowych badań przeprowadzonych przez CBOS

W ciągu pięciu lat 1/3 Polaków zmieniła pracę przynajmniej raz
d11rezg
d11rezg

Z badania wynika, że w ciągu ostatnich pięciu lat niespełna jedna trzecia (31 proc.) aktywnych zawodowo dorosłych Polaków zmieniała miejsce pracy przeciętnie 1,96 razy, czyli prawie tyle samo, co w pięcioletnim okresie kończącym się cztery lata wcześniej (2,02 razy, jak wynika z poprzedniego badania wykonanego w październiku 2009 r.).

Miejsce zatrudnienia zmieniali przede wszystkim najmłodsi pracujący - w wieku od 18 do 24 lat (54 proc. z nich przynajmniej raz zmieniało pracę) oraz od 25 do 34 lat (44 proc.), aktywni zawodowo mieszkańcy największych miast (42 proc.), uzyskujący najniższe dochody per capita (40 proc.). Byli to głównie pracownicy usług (50 proc.) oraz robotnicy niewykwalifikowani (42 proc.).

Płeć oraz poziom wykształcenia pracowników w zasadzie nie różnicują ich mobilności zawodowej - podkreśla CBOS. Najmniej skłonni do zmiany pracy są właściciele gospodarstw rolnych oraz osoby w nich zatrudnione (tylko 4 proc. z nich zmieniało pracę w ostatnich pięciu latach). Niechętnie decydują się na zamianę pracownicy instytucji publicznych (19 proc. ). Natomiast najbardziej mobilne są osoby zatrudnione w spółkach właścicieli prywatnych i państwa oraz w prywatnym sektorze pozarolniczym (w obu grupach przynajmniej raz zmieniało pracę w ostatnich pięciu latach po 41 proc. badanych).

d11rezg

Obecnie co szósty aktywny zawodowo respondent (16 proc.) deklaruje, że zamierza zmienić pracę. Ponad jedna piąta pracujących Polaków (22 proc.) raczej nie zamierza szukać nowej pracy, a niemal trzykrotnie większa grupa (60 proc.) w ogóle nie rozważa takiej możliwości. Chęć zmiany zatrudnienia jest z reguły tym mniejsza, im starsi są pracownicy. Z badań wynika, że najważniejszym powodem zmiany pracy jest ogólny brak satysfakcji z pracy.

Wprawdzie jedynie co szósty aktywny zawodowo Polak planuje zmianę zatrudnienia, jednak w przypadku otrzymania oferty pracy lepiej płatnej, choć niezgodnej z posiadanymi kwalifikacjami, aż połowa pracujących (51 proc.) skłonna byłaby zmienić obecne zatrudnienie, w tym co piąty (21 proc.) nie miałby w tym względzie żadnych wahań - zaznacza CBOS. Gotowość do zmiany pracy na lepiej płatną, choć niezgodną z kwalifikacjami jest tym wyższa, im młodszy wiek pracowników oraz im niższy poziom ich wykształcenia.

Mimo że gotowość do zmiany zatrudnienia pod warunkiem uzyskania lepszych dochodów jest stosunkowo wysoka, aż trzy czwarte aktywnych zawodowo respondentów twierdzi, że znalezienie innej pracy, przynoszącej dochody podobne do obecnie uzyskiwanych, byłoby dla nich trudne.

Relatywnie najlepiej swoją pozycję na rynku pracy postrzegają osoby, które w ostatnich latach przynajmniej raz zmieniały pracę. Są to przede wszystkim najmłodsi pracownicy, mieszkający w dużych miastach, częściej mężczyźni niż kobiety.

d11rezg

CBOS zapytał ankietowanych, jakie działania skłonni byliby podjąć, aby znaleźć pracę lub zmienić na lepszą. Najczęściej respondenci wyrażali gotowość podjęcia nauki w celu podniesienia posiadanych kwalifikacji (72 proc. wskazań) oraz do przekwalifikowania się (71 proc.). Ponad 60 proc. ankietowanych deklaruje, że mogłoby dojeżdżać do pracy do innej miejscowości.

Obecnie deklarowana skłonność do poświęceń w celu znalezienia pracy jest istotnie większa, niż jeszcze cztery lata temu, co zapewne wynika z realnego pogorszenia się sytuacji na rynku pracy w Polsce stanowiącego skutek światowego kryzysu ekonomicznego. Znacząco wzrosła przede wszystkim wyrażana gotowość do podnoszenia posiadanych kwalifikacji oraz nauczenia się nowego zawodu - konkluduje CBOS.

Badanie "Aktualne problemy i wydarzenia" CBOS przeprowadził od 3 do 9 stycznia 2013 roku na 1227 osobowej reprezentatywnej próbie losowej dorosłych mieszkańców Polski.(PAP)

d11rezg
Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.

Komentarze

Trwa ładowanie
.
.
.
d11rezg