Trwa ładowanie...
d3bibwk

W IV kwartale banki zaostrzą kryteria udzielania kredytów

W IV kwartale banki planują nadal zaostrzać politykę kredytową w segmencie kredytów mieszkaniowych i kredytów konsumpcyjnych oraz nieznacznie zaostrzyć politykę kredytową względem małych i średnich przedsiębiorstw - wynika z badań NBP "Sytuacja na rynku kredytowym".
Share
W IV kwartale banki zaostrzą kryteria udzielania kredytów
Źródło: Jupiterimages
d3bibwk

W IV kwartale banki planują nadal zaostrzać politykę kredytową w segmencie kredytów mieszkaniowych i kredytów konsumpcyjnych oraz nieznacznie zaostrzyć politykę kredytową względem małych i średnich przedsiębiorstw - wynika z badań NBP "Sytuacja na rynku kredytowym".

NBP podał, że w III kwartale 2010 r. większość banków zaostrzyła kryteria udzielania kredytów dla gospodarstw domowych. W przypadku przedsiębiorstw zaostrzenie było relatywnie słabsze i dotyczyło przede wszystkim małych i średnich przedsiębiorstw.

Zdaniem ankietowanych banków, w III kwartale 2010 r. obniżył się popyt na kredyt ze strony dużych przedsiębiorstw, większość banków nie odczuła natomiast zmian popytu na kredyt ze strony małych i średnich przedsiębiorstw.

d3bibwk

W III kwartale większość banków nie zmieniła kryteriów przyznawania kredytów, obniżając przy tym pobierane marże.

Na IV kwartał banki zapowiadają brak zmian polityki kredytowej wobec dużych przedsiębiorstw oraz nieznaczne zaostrzenie polityki kredytowej względem małych i średnich przedsiębiorstw. Zaostrzenie będzie silniejsze w przypadku kredytów długoterminowych niż krótkoterminowych.

Banki oczekują wzrostu popytu na kredyty ze strony przedsiębiorstw w IV kwartale 2010 r. Wzrost ten ma dotyczyć przede wszystkim kredytów długoterminowych dla dużych przedsiębiorstw. Banki spodziewają się również silnego wzrostu popytu na kredyty krótkoterminowe, zarówno ze strony dużych, jak i małych i średnich przedsiębiorstw.

W III kwartale prawie połowa banków zaostrzyła kryteria przyznawania kredytów, jednocześnie blisko trzy czwarte banków obniżyło pobierane marże. Jedna trzecia banków zwiększyła wymagania dotyczące zabezpieczeń kredytu, zaś 28 proc. obniżyło maksymalny wskaźnik LTV. Główną przyczyną zaostrzenia polityki kredytowej była implementacja Rekomendacji T.

d3bibwk

Większość banków odczuła nieznaczny wzrost popytu na kredyty mieszkaniowe w III kwartale 2010 r.

W IV kwartale banki zamierzają nadal zaostrzać politykę kredytową. Około 30 proc. banków spodziewa się wzrostu popytu na kredyty mieszkaniowe, a dwie trzecie z nich określiły prognozowany wzrost jako znaczny.

Według badań NPB w III kwartale dwie trzecie banków zaostrzyło kryteria udzielania kredytów. Podwyższeniu uległy wymagania odnośnie zabezpieczeń tych kredytów. Pozostałe warunki udzielania kredytów zostały złagodzone. Ponad jedna piąta banków nieznacznie obniżyła marże, zaś obniżka dotyczyła również kredytów obarczonych wyższym ryzykiem.

W III kwartale 2010 r. nastąpił spadek popytu na kredyty konsumpcyjne. Spadek ten odczuło około 30 proc. ogółu banków, a ponad połowa banków nie odnotowała zmian popytu.

d3bibwk

Na IV kwartał banki przewidują dalsze zaostrzenie polityki kredytowej w tym segmencie. Oczekiwania takie zadeklarowało blisko trzy czwarte banków. Równocześnie banki spodziewają się wzrostu popytu na te kredyty.

Ankieta została przeprowadzona na przełomie września i października 2010 r. wśród 29 banków, których łączny udział należności od przedsiębiorstw i gospodarstw domowych w portfelu sektora bankowego wynosi 82 proc. (PAP)

seb/ gor/

d3bibwk

Podziel się opinią

Share
d3bibwk
d3bibwk