Trwa ładowanie...
d49tdm2

W październiku kolejny wniosek o podwyżkę - minutes

18.11. Warszawa (PAP) - Podczas październikowego posiedzenia RPP trzeci raz z rzędu złożono wniosek o podwyżkę stóp o 50 pb, który jednak nie przeszedł, gdyż wśród członków RPP...

d49tdm2
d49tdm2

18.11. Warszawa (PAP) - Podczas październikowego posiedzenia RPP trzeci raz z rzędu złożono wniosek o podwyżkę stóp o 50 pb, który jednak nie przeszedł, gdyż wśród członków RPP przeważył pogląd, że sama podwyżka stopy rezerwy będzie sygnałem gotowości RPP do reakcji na nasilenie presji inflacyjnej - wynika z zapisu dyskusji z październikowego posiedzenia RPP.

Na posiedzeniu złożono wniosek o podwyższenie stopy rezerwy obowiązkowej o 0,5 pkt. proc. z 3,0 proc. do 3,5 proc. i wniosek został przyjęty.

"Część członków Rady zwracała uwagę, że stopa rezerwy obowiązkowej została obniżona w ramach działań antykryzysowych w okresie silnych zaburzeń płynnościowych na rynkach finansowych i wobec wygaśnięcia tych zaburzeń uzasadnione jest podwyższenie tej stopy do poziomu sprzed kryzysu finansowego. Taka decyzja byłaby zarazem sygnałem gotowości Rady do reagowania na nasilanie się presji inflacyjnej" - napisano w minutes.

"Inni członkowie Rady podkreślali natomiast, że podwyżka stopy rezerwy obowiązkowej będzie miała jedynie niewielki wpływ na poziom płynności na krajowym rynku pieniężnym i nie będzie czynnikiem, który mógłby przełożyć się na ograniczenie presji inflacyjnej w gospodarce. Jednocześnie wskazywali, że podwyżka stopy rezerw obowiązkowych nie jest najlepszym sygnałem gotowości Rady do reagowania na nasilanie się presji inflacyjnej" - dodano.

d49tdm2

Na posiedzeniu przeważył pogląd, że pozostawienie stóp na niezmienionym poziomie można uzasadnić nadal umiarkowanym tempem wzrostu gospodarczego w Polsce, niską obecnie presją płacową i popytową (potwierdzaną przez kształtowanie się inflacji bazowej na niskim poziomie) oraz możliwością zwiększenia się napływu kapitału do gospodarek wschodzących, w tym do Polski w warunkach wydłużenia okresu ekspansywnej polityki pieniężnej przez główne banki centralne, w połączeniu z ryzykiem dalszego osłabienia wzrostu gospodarczego na świecie.

Członkowie, którzy nie poparli podwyżki podkreślali także, że wzrost dysparytetu stóp procentowych w połączeniu z aprecjacją kursu mógłby sprzyjać wzrostowi kredytowania w walutach. (PAP)

map/ asa/

d49tdm2
Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.

Komentarze

Trwa ładowanie
.
.
.
d49tdm2