Trwa ładowanie...
d1zjdwm

W przyszłym roku więcej zapłacimy za zakupy

Zdaniem analityków Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej wzrost cen żywności w pierwszej połowie 2009 roku w ujęciu rocznym wyniesie ok. 3-3,5 proc.
Share
W przyszłym roku więcej zapłacimy za zakupy
Źródło: Jupiterimages
d1zjdwm

"W pierwszej połowie 2009 r. dynamika cen żywności będzie relatywnie niska i zbliżona do notowanej w I półroczu 2008 r. W czerwcu 2009 r. łączne ceny żywności i napojów bezalkoholowych mogą być o 2-3 proc. wyższe, niż w grudniu 2008 r." - napisano w raporcie.

"Wzrost ich średniego poziomu w okresie styczeń-czerwiec 2009 r., w stosunku do analogicznego okresu przed rokiem może wynieść 3-3,5 proc." - dodają autorzy.

ZBOŻE

d1zjdwm

Zdaniem ekspertów Instytutu wzrost krajowej podaży i spadek cen zbóż ze zbiorów 2008 r. będą sprzyjały obniżkom cen produktów zbożowych.

"Zmiany te będą stosunkowo niewielkie z uwagi na mały udział cen surowca w cenie detalicznej wyrobów finalnych i spodziewany istotny wzrost pozasurowcowych kosztów produkcji i obrotu. Mogą zmaleć głównie ceny detaliczne produktów pierwotnego przetwórstwa zbóż, tj. mąk, kasz i płatków. Ceny pieczywa i makaronów ustabilizują się na wysokim poziomie, zbliżonym do notowanego w I półroczu 2008 r." - wynika z badań.

MIĘSO

Spodziewany istotny spadek produkcji trzody chlewnej będzie skutkował wzrostem cen mięsa i tłuszczów wieprzowych, podaje IERiGŻ.

d1zjdwm

"Ze względu na możliwość zwiększenia importu, wzrost cen wieprzowiny będzie przypuszczalnie mniejszy niż na to wskazują szacunki rozwoju krajowej produkcji żywca wieprzowego" - napisano.

Utrzymujące się wzrostowe tendencje w eksporcie, przy stabilnym popycie wewnętrznym, będą stymulowały wzrost cen detalicznych mięsa wołowego, dodają autorzy raportu.

Ich zdaniem zwyżka cen mięsa czerwonego, w tym zwłaszcza wieprzowego i przesunięcie popytu na drób znajdą odzwierciedlenie we wzroście cen mięsa i przetworów drobiowych.

"Czynnikiem hamującym tempo drożenia drobiu będzie spodziewane zwiększenie jego produkcji i podaży" - podkreślają.

d1zjdwm

MLEKO

Z raportu wynika także, że spodziewana stabilizacja cen na rynku światowym, niewielkie zmiany krajowego popytu oraz możliwość zwiększenia podaży mleka w wyniku wzrostu kwoty mlecznej pozwalają przypuszczać, że w I półroczu 2009 r. przeciętne krajowe ceny mleka i produktów mleczarskich będą nieco niższe niż przed rokiem.

OLEJE

Z uwagi na możliwy wzrost eksportu oleju rzepakowego oraz cen importowanych surowców dla przemysłu tłuszczowego i podrożenie tłuszczów wieprzowych należy się liczyć z dalszym wzrostem cen tłuszczów roślinnych, lecz mniej intensywnym niż w 2008 r., prognozuje Instytut.

WARZYWA I OWOCE

Analitycy rynków rolnych szacują także, że z powodu niskiej podaży ze zbiorów 2008 r. przewidywany jest wydatny wzrost cen ziemniaków i większości warzyw gruntowych, łagodzony przez zwiększenie dostaw z importu.

Natomiast w wyniku wzrostu podaży, zdecydowanie tańsze w sezonie 2008/2009, niż rok wcześniej, będą owoce, w tym zwłaszcza z drzew. (PAP)

d1zjdwm

Podziel się opinią

Share
d1zjdwm
d1zjdwm